eKool on internetipõhine elektroonne õppeinfosüsteem. Süsteemi tähtsaimaks osaks on klassipäevik, milles on õpetaja poolt sisestatud hinded, tunni sisu kirjeldused, kodused ülesanded, puudumised, hilinemised, märkused ning kontrolltööde ajad.

Igal Sindi Gümnaasiumi õpilastel on kohustus ennast eKooli … Loe edasi

23.08.2012 kell 10.00 ootame vestlusele õpilasi, kes soovivad õppida meie kooli 10. klassis. Vestlus toimub uutele õpilastele, kes kevadel vestlusel ei käinud. Kaasa palume võtta põhikooli lõputunnistuse, 9. klassi tunnistuse (valge), tervisekaardi ja 1 foto.… Loe edasi

Sellel õppeaastal saab iga õpilane raamatukogust komplekti õpikuid oma elektroonilisele kaardile. Õpilane võtab raamatukogust välja  õpikute komplekti ja kevadel tagastab selle raamatukogusse. Nüüd vastutab iga õpilane ise oma õpikute eest. Kellel on eelneva õppeaasta õpikud Loe edasi

Kooliaasta avaaktused 1. septembril kooli aulas

 

1. klassi õpilaste lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 18.00.Loe edasi

Ootame õpilaste avaldusi kooli kantseleis kell 09.00-13.00.

10. klassi vestluste tulemused asuvad SIIN

Alates 2009/10 õppeaastast võtab Sindi Gümnaasium vastu õpilasi IV kooliastme (gümnaasium) mittestatsionaarsesse osakonda.

Info:

Statsionaarne õpe 10. klass

Mittestasionaarne õpe 10.-12. klassLoe edasi

9. klassi lõpuaktus 20. juuni kell 12.00 Sindi Gümnaasiumi aulas. 12. klassi lõpuaktus 20. juuni kell 17.00 Sindi Gümnaasiumi aulas.… Loe edasi

Seekordne Sindi integratsioonilaager 2012 toimub 11. juunist kuni 25. juunini. Põhieesmärki silmas pidades õpitakse laagris eesti, vene ja inglise keelt, lisaks saab tegeleda kunsti, draamaõppe ja foorumteatriga ning teha sporti. Igal laagripäeval on ka seekord … Loe edasi