Koosseis

Juhatus

 • President Eliise Kull 12a
 • Asepresident Annabel Leotoots 9a
 • Protokollija Annabel Leotoots 9a

Liimed

 • Andro Seppi 12a
 • Eliria Kaup 11a
 • Ats Tobias pikk 9a
 • Anette Pattik 9a
 • Nele Maripuu 7a

ÕE pikemad koosolekud toimuvad üle nädala reedeti kell 15:00 huvijuhi ruumis. Kiireloomulisemad küsimused ja arutelud jooksvalt ja kokkuleppelistel aegadel.

Eesmärgid

 1. Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
 2. Õppetöövälise aja organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
 3. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
 4. Õpilasesinduse koostöö Sindi linnavalitsusega;
 5. Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

Õpilasesinduse põhimäärus