Sindi Gümnaasiumi õpilasesinduse valimised

 1. Õpilasesinduse valimised toimuvad üks kord aastas sügisel, I õppeveerandi jooksul;
 2. ÕE kandideerimiseks kuulutatakse välja periood, mil võetakse vastu kandideerimisavaldusi;
 3. Kandideerida võivad kõik Sindi Gümnaasiumi 5.-12.klassi õpilased;
 4. Kandideerijatel on lubatud teha valimiskampaaniat, milleks on plakatid valimislubadustega, videod, pildid;
 5. Valimised viivad läbi ÕE president ja asepresident;
 6. Valimisõigus on kõigil 5.-12.klassi õpilastel;
 7. Valimised toimuvad salajase hääletuse teel;
 8. Mitu õpilast ÕE-sse vastu võetakse, on presidendi ja üldkogu otsustada;
 9. Peale valimistulemusi toimuvad esimesel ÕE üldkoosolekul uue presidendi, asepresidendi ja protokollija valimised;

17.aprillil toimuvad erakorralised ÕE valimised. Kuna hetkel kuulub Sindi Gümnaasiumi ÕE koosseisu suur osa kevadel gümnaasiumi lõpetavatest õpilastest, toimub uus ÕE valimine kevadel 2014. Kõigil kandidaatidel on võimalus neljapäeval, 17.aprillil 10:10 – 10:55 esineda ja tutvustada oma kandidatuuri aulas. Valijatel on võimalus esitada küsimusi. Seejärel toimub salajane hääletus ning tulemused avalikustatakse 22.aprillil infominutites.

Sama õhtul (17.aprill) algusega kell 19:00 toimub ÕE filmiõhtu huvijuhi ruumis, kuhu on oodatud kõik kandidaadid (olenemata valmisitulemustest).


17.aprillil toimusid ÕE uute liikmete valimised. Kandidaate oli 13, 5.-10.klassist.
ÕE üldkogu otsusega võeti enim hääli saanud kandidaatidest vastu 7 uut liiget:

 1. Taavi- Toomas Tärk 10A – 42 häält
 2. Mirette Juurikas 8B – 14 häält
 3. Pille-Riin Karuse 7A – 13 häält
 4. Sabina Streltsova 9A – 12 häält
 5. Annabel Leotoots 5A – 10 häält
 6. Jarmo Lehiste 9A – 8 häält
 7. Andro Seppi 8B – 8 häält

Sügisel toimuvad uued valimised, samuti valitakse peale valimistulemusi uus ÕE president ja juhatus.