Õpetajate loodud

Sellelt leheküljelt leiate meie õpetajate loodud õppematerjalid.

Õpetaja Riina Timberg

Terviseõpetus 5. klass

Suhtlemisõpetus 6. klass

Inimeseõpetus 8. klass

Õpiabi 2.-9. klass

Vene keel 6.-7. klass

Loodusained

Läänemeri ja Eesti ilmastik – testid

Kunstiõpetus

Keraamika – veebilehe teostus

Kehaline kasvatus

Ülaltsöödu algõpetuse harjutused – võrkpall