Loov- ja uurimistööd

Abiks uurimustöö kirjutajale

  1. Raamatukogus raamat “Uurimistöö kirjutajale”
  2. Sindi Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhend
  3. Uurimistöö kui õppimise moodus
  4. Abiks põhikooli loovtööde tegemisel http://sindiloovtood.my.ee