Toiduraha

Toiduraha personalile mai-juuni eest 30,00 eurot kanda Sindi Linnavalitsuse arveldusarvele EE102200001120145828 märksõnaga “Toiduraha, sööja nimi, kuu” hiljemalt 05. 05. 2017.

Pikapäeva rühma toiduraha mai eest 11.00 eurot (E-R) kanda Sindi Linnavalitsuse arveldusarvele EE102200001120145828 märksõnaga “Toiduraha, sööja nimi, klass, kuu” hiljemalt 05. 05. 2017.

Pikapäeva rühma toitlustamine toimub üldjuhul 5 päeva nädalas.


Sindi LV korraldusega 06. aprillist 2015 nr 114 on koolilõuna maksumus gümnaasiumi õpilasele 1,00 €, pikapäevarühma toiduportsjoni maksumus 0,50 € ja Sindi Gümnaasiumi töötajate toidupäeva maksumuseks 1,20 eurot.