Sisseastujale

Tulevased gümnasistid

1981716
1981839
1981842
1981859
1981915
1982679
1983214
1984469
1984489
1984551
1984579
1984877
1986785
1986817
1987094
1988109
1988135
1990152

lisavestlusele 20. juunil ( 10.00 – 12.30) on oodatud

1981589
1981650
1990162
1990176

Lugupeetud Sindi Gümnaasiumisse astuda soovija!

Oled oodatud vestlusele Sindi Gümnaasiumi:

28. märts 2017 alates kell 14.00
29. märts 2017 alates 14.00
7. aprill 2017 alates 12.00

Registreeru vestlusele aadressil https://www.eformular.com/sindi/gymn1718.html

Vestlusele tulles palume kaasa võtta:
• klassitunnistuse koopia
• isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, õpilaspilet)
• positiivse ellusuhtumise

Küsimustele vastame kantselei telefonil 4452444 ja e-posti aadressil sg@sindi.edu.ee

Vastuvõtutingimused ja taotluse 10. klassi leiate SIIT

 

VALIKAINED
MAJANDUS

 • õpivad kõik Sindi Gümnaasiumi õpilased
 • õpilasfirmad
 • projektõpe (12. kl)

Lõputesti sooritanutele väljastatakse Junior Achievementi tunnistus
Võimalus jätkata TÜ Pärnu või Narva Kolledžis ärijuhtimise, ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal

RIIGIKAITSE koostöö Kaitseliidu Pärnumaa malevaga

 • läbivad kõik õpilased (11. kl)

Kodanikukohustusest ja -vastutusest teadlik isiksus
Kaitsevalmidus

PÄÄSTJA EELKUTSEÕPE koostöö Päästeameti Lääne päästekeskusega

 •  päästja elukutse
 • esmaabi, veeohutus, demineerimine, tuleohutus, tuleohutusjärelevalve, suurõnnetused ja käitumine nende korral, suitsusukeldumine

Lõpetamisel vabatahtliku päästja tunnistus

MEEDIA

 • laiem silmaring, kriitiline lugemis-, vaatamis-, kuulamisoskus
 • ettekujutus meediavaldkonna tööst: trükikirjandus (koolileht ,,Sindi Sahistaja” jt), raadio (kooliraadio, Pärnu Raadio), televisioon

TURISMI- JA HOTELLIMAJANDUS koostöös TÜ Pärnu Kolledži ja majutusettevõtetega

 • turismi- ja teenindusühiskonna olemus
 • majutusvaldkonna praktiline õpe
 • praktika majutusettevõtetes

Võimalus jätkata TÜ Pärnu Kolledžis jt turisminduse ja hotellindusega õppeasutustes

POLITSEI EELKUTSEÕPE

 • ülevaade politsei alaloost, struktuurist ja politsei tööst
 • võimalus peale 18. eluaasta täitumist saada abipolitseinikuks