Infokiri: Gümnaasiumi ja põhikooli lõpetamise ning hindamise erisused 2020/2021. Õppeaastal (PDF fail)

  • Asjaajamine toimub üldjuhul meili või telefoni teel.
  • Koolimaja külastamiseks palume aeg kokku leppida telefonil 5818 9744 (kantselei) või meiliaadressil sg@sindi.edu.ee.
  • Majandusküsimustes saab informatsiooni meiliaadressi majandus@sindi.edu.ee
  • Õppetööküsimustes saab informatsiooni meiliaadressil oppealajuhataja@sindi.edu.ee
  • Kriisiolukorraga seotud küsimustes saab informatsiooni meiliaadressil direktor@sindi.edu.ee

1. klassi vastuvõtmine

Avaldusi 2021/2022 õppeaasta 1. klassi asutmiseks ootame digitaalselt allkirjastatult aadressil sg@sindi.edu.ee.
Avalduse põhja saab allalaadida siit: Taotlus SG 1. klassi vastuvõtmiseks 2021
Info lisadokumentide (lapse sünnitunnistus, lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart) esitamise kohta avaldame kooli kodulehel hiljemalt juunikuu alguses.

Kooliraamatukogu külastamine

Haigena või karantiinis olles palun mitte kooli tulla ja mitte kasutada kooliraamatukogu. Kui kellelgi on puudu mingi õpik, saate seda kasutada Opiq keskkonnas. Kõik vajalikud õpikud on seal olemas ja kasutamiseks tasuta kättesaadavad. Võtke ühendust oma klassijuhatajaga, kes teeb teile kasutajakonto. Meeldetuletuseks: kevadel paljud õpilased juba kasutasid Opiqut.
Ka ilukirjanduse laenutamiseks ei tohi kooliraamatukokku tulla, kui olete haige või karantiinis. Kokkuleppel aineõpetajaga saate raamatu hiljem järele vastata.

NB! Alates jaanuarikuust saab raamatukogust teavikuid laenutada ainult õpilaspileti või isikut tõendava dokumendi esitamisel.


Viimased uudised

Üks päev emakeeleõpetajana

Emakeelepäeva eel palus õpetaja Raili (tungivalt) 9.a klassi õpilastel püüda kehastuda emakeeleõpetajaks. Vaid üheks päevaks. Kui suur osa õpilastest asetab õpetajat klassi ees nähes end n-ö tema kingadesse? On neil aimu, kas need kingad on
Loe edasi

Ilusat emakeelepäeva!

3.b valmistas juba eelmise aasta emakeelepäevaks etendust, aga piirangute tõttu kavandatu teoks ei saanud. Sellel aastal tuletas 3.b selle vahva etenduse meelde ja enne distantsile minekut sai see ka filmitud. Lugu räägib meie omapärasest emakeelest,
Loe edasi

Uued pingid koolimajas

Sindi Gümnaasiumi 9. klassi ettevõtlikud poisid valmistasid tööõpetuse tunni raames koolile ägedad värvilised pingid. Igale pingile anti omapärasust graveeringute kaudu. Tehtud tööd jäävad koolimaja kaunistama ning istumisrõõmu pakkuma kogu kooliperele. Täname tegijaid ja juhendajat! Ettevõtliku
Loe edasi

Võta ühendust

Helista

Kantselei: (+372) 445 2444 (+372) 5818 9744

Direktor: (+372) 5837 1243

Kirjuta

Kantselei e-post: sg@sindi.edu.ee

Direktor e-post: direktor@sindi.edu.ee

Leia meid kaardilt