Juhised õppetöö korraldamiseks kontaktõppes ja õuesõppes  18. mai kuni 22. mai

 • Õppetöö koolimajas ja ka õuesõppes toimub vaid kutsutud õpilastele.
 • Kutse kontaktõppe tundi saab õpilane klassijuhataja vahendusel.
 • Koolimajja saabudes registreerivad kõik koolimajja kutsutud õpilased ja töötajad ennast peaukse juures olevas valvelauas. Samuti registreeritakse ka lahkumine.
 • Õuesõppele kutsutud õpilased koolimajja ei sisene. Neid registreerivad valvelauda õpetajad enne tunni algust. Samuti registreerivad õpetajad ka õpilaste lahkumise aja.
 • Ühes õpperühmas võib olla koolimajas kuni 2 ja õuesõppes kuni 5 õpilast.
 • Õppetöö kestab kuni 90 minutit.
 • Koolimajas algavad tunnid kell 9.00 ja 11.30.
 • Õuesõppes algavad tunnid kell 9.30 ja 12.00.
 • Kool võimaldab kõigile kaitsemaskid. Kaitsemaskide kandmine on soovituslik.
 • Koolimajas on tagatud käte desinfitseerimisvahendite olemasolu.
 • Kätlemine, kallistamine ja füüsiline kontakt on keelatud. Tuleb jälgida kõiki kehtivaid ohutusreegleid.
 • Kasutatakse vaid isiklikke õppevahendeid ja neid ei tohi teistega jagada.
 • Haigusnähtudega õpilased, õpetajad ja koolitöötajad kooli tulla ei või.
 • Kõrvalisi isikuid majja ei lubata.
 • Raamatukogu teenust saab kasutada eelneva registreerimise korral. Oma soovist teatatakse meiliaadressil raamatukogu@sindi.edu.ee. Raamatukogu juhataja saadab kuupäeva ja täpse kellaaja, millal raamatukogu külastada saab.
 • Kantselei jätkab tegevust distantsilt.
 • Koolis toitlustamist ei toimu.
 • Suurema osa õpilaste jaoks jätkub õpe distantsõppena.

Õpikute tagastamine raamatukokku 2020.a kevadel

Õpikud ja ilukirjandus tagastatakse õpilaste (või nende vanemate) poolt aulasse. Pakendada ei ole vaja. Õpikud ladustatakse klasside ja ainete kaupa. Raamatukoguhoidja võtab õpikud vastu. Õpilased sisenevad majja koolimaja nurga peal oleva ukse kaudu, st otse aulasse.

2. juuni 3. juuni 4. juuni 8. juuni
9. klass 09.00 – 10.00 1. klass – 09.00 6. klass – 09.00 12. klass 10.00 – 11.00
2. klass – 10.00 7. klass – 10.00
3. klass – 11.00 8. klass – 11.00
4. klass – 12.00 10. klass – 12.00
5. klass – 13.00 11. klass – 13.00

Raamatukogu on avatud nõudmisel. Õpetaja, õpilane, lapsevanem avaldab päev varem oma soovi külastada raamatukogu kirja teel meilile raamatukogu@sindi.edu.ee . Raamatukoguhoidja annab külastaja nime valvelauda ja järgmisel hommikul lubatakse lugeja kokkulepitud ajal koolimajja. Koolimaja on avatud kell 8.00-15.00.

SISSEASTUJALE

Austatud tulevane SG 10. klassi õpilane!

Palun kinnita oma õppima asumine Sindi Gümnaasiumi 10. klassis täites Sulle meilile saadetud lingil avalduse.

Lisadokumendid, milleks on

– sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia (koopia võimalik teha kohapeal);

– tervisekaart;

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht,

palume tuua ajavahemikus 01.07.-10.07.2020 kell 9.30-12.30 Sindi Gümnaasiumi kantseleisse.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võta ühendust meiliaadressil sg@sindi.edu.ee.

Vaata kindlasti ka meie kooli tutvustavat videot:

Avalduste esitamine 1. klassi astumiseks

Hea lapsevanem!

Palume 1. klassi astumise avaldus esitada elektrooniliselt alloleval lingil.

Lisadokumendid, milleks on lapse sünnitunnistus, lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia, lapse tervisekaart ning koolivalmiduskaart, palume tuua soovitatavalt  ajavahemikus 01.07.-10.07.2020 kell 9.30-12.30, kuid mitte hiljem kui 28. augustiks 2020, kooli kantseleisse.

Esita avaldus SIIN.

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda kooli kantseleisse e-posti aadressil sg@sindi.edu.ee.

Õppetöökorraldus alates 18. maist

Hea õpilane, hea lapsevanem!

Kaks kuud distantsõpet on seljataha jäämas. Olete olnud väga mõistvad ja kannatlikud. Kuigi Haridus- ja Teadusministeerium näeb võimalust alates 18. maist osaliselt alustada kontaktõppega, on see siiski pigem erandlik. Valdaval osal õpilastel jätkub õppetöö kuni suvevaheaja alguseni distantsõppena.

Koolimajja, kus on võimalik saada vahetuid juhiseid õpetajatelt, kutsutakse eelkõige lõpuklasside õpilased ning need, kellele distantsõpe ei sobi, või kellel on tekkinud õppetöös tuntav taseme langus. Vastava kutse saavad õpilased oma klassijuhataja kaudu. Teavitatakse nii kontaktõppe toimumise aeg kui ka klassiruum, kus õpe toimub.

Sotsiaalsete kontaktide miinimumi viimiseks püüame piirata korraga koolimajas viibivate õpilaste ja õpetajate arvu paarikümne inimesega. Õpetaja töötab maksimaalselt 2 õpilasega. Õppetöö pikkuseks on 90 minutit. Õppetöö toimub kahes vahetuses (kell 9.00-10.30 ja kell 11.30-13.00). Vahepealne aeg on klasside tuulutamiseks ja koristamiseks.

Täiendavalt näeme võimalust ka õues õppimiseks. Õues toimuva õppe korral on rühma suuruseks maksimaalselt 5 õpilast.

Kõikidel juhtudel tuleb rangelt järgida kehtivaid ohutusreegleid.

Kui lapsevanem siiski leiab, et ta ei soovi oma last kontaktõppele lubada, on see igati aktsepteeritav.

Kooliõde alustab nõustamisega

Hea õpilane, lapsevanem ja koolitöötaja!

Alates 1. aprillist on võimalik tervisemurede puhul pöörduda nõu saamiseks kooliõe poole. Sindi Gümnaasiumi kooliõde Anne Sammelselg ootab igal tööpäeval ajavahemikul 9.00-15.00 teie telefonikõnesid numbril 5300 0225. Samuti võite pöörduda oma murega tema poole ka meiliaadressil kooliode@sindi.edu.ee.

TÄHTIS! Muudatused kooli päevakavas

Lugupeetud õpilased ja lapsevanemad! Alates 30. märtsist 2020 algab õppetöö distantsõppel kell 9.00. Kõik järgnevad tunnid algavad täistunnil. Õppetöö toimub jätkuvalt kehtiva tunniplaani alusel. Kui on mure mõne õppeainega, siis pöörduge palun otse aineõpetaja poole. Samuti on teile igati toeks klassijuhatajad. Vajalikud kontaktid leiate kooli kodulehelt. Et kontakte oleks mugavam leida, paigaldasime esilehele lingi „Õpetajad“.

Distantsõppe õppetundide ajad:

1. 09.00 – 09.45

2. 10.00 – 10.45

3. 11.00 – 11.45

4. 12.00 – 12.45

5. 13.00 – 13.45

6. 14.00 – 14.45

7. 15.00 – 15.45

8. 16.00 – 16.45

 

28 mai

Tagasivaade joonistusvõistlusele „Kuhu tõttad kala? Las ma enne joonistan sind“

Pillerin Pihelgas


Tööd valmisid distantsõppe tingimustes. Päris paljud tööd „reisisid“ postkastis õpilase küsimuse ja õpetaja vastuse/soovitusega mitu korda edasi-tagasi. Siinkohal suur tänu kõikidele õpilastele, kes reageerisid soovitustele, tegid täiendusi ja jõudsid oma töö tähtajaks valmis. Kuna ette oli antud rida nõudmisi alustades kujutatavate kalade nimekirjast ning lõpetades töö formaadiga, pidid õpilased sellega arvestama. Loodan, et õpilased uurisid enne kala joonistamist ka konkreetse kalaliigi kohta ning on nüüd selle võrra teadlikumad. Juhin tähelepanu – lõiming ainete vahel.

loe edasi …

16 mai

Sindi Gümnaasiumit premeeritakse kalandusliku õpitoa või õppekäiguga

Foto: Eva Volver, “Lõhe, imeline rändur”

16. mail tähistatakse kalade rändepäeva. Sel aastal korraldati siirdekaladele ja nende elupaikadele tähelepanu juhtimiseks rahvusvaheline joonistusvõistlus. Eestist osales konkursil 1136 lasteaia- ja koolilast 158 eri haridusasutusest.

Põhjalikumalt saab lugeda järgmiselt lingilt: https://www.keskkonnaamet.ee/et/uudised/kalade-randepaeva-joonistusvoistlusele-laekus-ule-tuhande-too

www.keskkonnaamet.ee

08 mai

Armastatud matemaatikavõistlusmäng „Känguru“ toimub 20.–21. mail

Armastatud matemaatikavõistlusmäng „Känguru“ toimub ka sel aastal ja seda juba 25. korda.

20.–21. mail saavad kõik väikesed ja suured matemaatikasõbrad oma matemaatikateadmised proovile panna Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinid.ee keskkonnas. Lisandunud on uus vanuserühm vilistlane, kus saavad osaleda kõik need, kel kool juba lõpetatud. Ülesanded on nagu ikka eesti ja vene keeles. Kahe noorema vanuserühma, st 1.–4. klassi, ülesanded on sel korral tõlgitud ka inglise keelde.

loe edasi …

28 apr.

Loodus on imeline…

…Kahjuks oleme seda kodukontorites viibimisega unustama hakanud. Kelli Tõnisalu 11.a klassist aitab meil oma suurepäraste fotodega seda meenutada. Aitäh Kelli!

loe edasi …