3.a, 6.a, 9.a ja 11.a osalesid taas üritusel "Ärisäde"

Avaldatud

14. oktoobril võtsid Sindi Gümnaasium 3.a, 6.a, 9.a ja 11.a klass osa äriideede konkursist “Ärisäde”. Seekordne kohtumine oli juba teine. Toimus motivatsioonipäev ja oma ideede esitlemine mentoritele. Seekord oli igale grupile määratud kindel mentor, kes aitas nende ideed täiendada ja andis nõu, kuidas jätkata. Järgmine kohtumine toimub 4. novembril, toimub turunduskoolitus.

Georgina Ristoja
ettevõtliku õppe koordinaator