3.a kl õpilased õpivad tegutsedes

Avaldatud

Ainult koolipingis istudes on raske saada ettevõtlikuks. Mailis Reps on öelnud, et ettevõtlikkust saab ja tuleb õppida.
Tartus on Ettevõtlusküla, mille meeskond panustab sellesse, et Eestis oleks rahatark rahvas ehk palju loomingulisi ja julgeid inimesi. Küla pakub erinevaid ettevõtlusmänge õppijaile. Meie osalesime “Ettevõtliku kodaniku” mängus, kus olime kõik ettevõtte omanikud ja pidime tegema juhtimisotsuseid, mis aitaksid firmal raha teenida ning töötajatele palka maksta. Kulud on väga kõrged ja pea peab kohe tööle panema: kas ja kust vähendada kulusid ning kuidas suurendada tulusid. Mängus on ka linnavalitsus, mis esindab riiki, igalt palgalt tuleb maksta maksud ja ettevõttele saada tegevusluba. Mängu lõpus mõistavad noored, kuidas majanduses on kõik seotud ja millist rolli mängib riik. Kui õpilastelt küsiti arvamusi, ütles meie Loretta, et elu polegi lihtne.
Külastasime ka teaduskeskust. AHHAA eesmärk on tutvustada teadust mängulises võtmes, kujundada positiivseid hoiakuid teaduse ja tehnoloogia suhtes, äratada huvi teadussaavutuste vastu.
Kõige rohkem omandab inimene eluks vajalikke oskusi mänguliste ja rõõmsate kogemuste kaudu, mis sunnivad mõtlema. Ilma mõtlemata ei saa õppida.
Sõitsime jalgrattaga kõrgel saali kohal, uurisime kodumasinaid seestpoolt. Seiklesime peegellabürindis, lahendasime tähepuslesid ja mõistatusi. Uurisime ennast kõverpeeglist. Külastasime näitust “Inimese anatoomia”. Saime ülevaate kogu inimkehast. Astusime matemaatikamaailma ja uurisime, mis peitub numbrite ja valemite taga. Elusaalis uudistasime kalu, tekitasime aurukeeriseid.
See, mida peame õppima, õpime ainult seda tehes.

Reisi toetasid SA Pärnumaa Arenduskeskus ja Viivika Vilja.

Klassijuhataja Eneli Arusaar, 3.a kl õpilased ja vanemad on väga tänulikud.