6.a õppelaagris „Hooliv klass“

Avaldatud

6.a klass käis 5.-6. oktoobril seoses “Hooliva klassi” programmiga õppelaagris. Nende
saatjateks olid 6.a klassijuhataja Kelly Solovjov ja õpetaja Kärt Kangur. Õppelaager toimus
Taevaskojas ning seal võtsid meid vastu juhendajad Christiana ja Mari-Liis ning tema koer
Säde.
Õpilased pidid kahe päeva jooksul tegema erinevaid katseid ja rääkima oma eesmärkidest
ning tunnetest. Kaks päeva oli klassil väga tegusad ning kõik õpetajad ja juhendajad toetasid
neid sellel teekonnal.
Esimesel päeval algas päev tutvustamisega. Kõik pidid ennast tutvustama ning ütlema
midagi oma kodukoha kohta. Tegu oli ka kuulamisülesandega – kui ringisisene rääkimine
muutus valjuks, algas tutvumisring uuesti. Ühe korra alustati tutvustamisega uuesti ning nii
jõudis ka ring lõpuni. Peale tutvumist pandi kirja reeglid, mida pidi Taevaskojas järgima ning
seejärel kirjutati üles ka oma eesmärgid, mida nad laagris saavutada tahtsid. Seejärel loodi
skaala, kus õpilased pidid pakkuma, kui hooliv on nende klass. Skaalal paigutasid nad ennast
numbrite 6-7 vahepeale. Seejärel mängiti ägedat tähelepanuga seotud pallimängu. Peale
seda oli lõunaamps.
Kui oli söödud, läks klass õue. Õues küll sadas vihma ja oli niiske, kuid see meeleolusid ei
morjendanud. Õues mängiti mitmeid mänge: küll pidi tiimitööna saama jalaplaadid teisele
“kaldale”, paaristööna pidi läbi metsa ühe paarilise viima kinnisilmi Taevaskotta, Taevaskojas
mängiti “Viiruse mängu”, kus klass pidi nii ühtne olema, et viirus läbi ei pääseks ning viimane
ülesanne oli seotud sellega, et terve klass pidi välja pääsema nööride vahelt. Viimane
ülesanne oli aga kõige raskem, sest nöörist sai välja ainult juhul, kui sellest üle hüpati või
tõsteti, aga nööri vastu minna ei tohtinud. Nöörid läksid ajapikku ka järjest kõrgemale,
mistõttu tekkis klassil palju mõtlemist ja katsetamisi. Lõpuks pääsesid ikka kõik välja!
Õhtul grilliti koos banaane šokolaadis ning veedeti aega õues rääkides. Enne
magamaminekut vaadati filmi “Hing” ja öö möödus rahulikult.
Teisel päeval alustasime vestlusringi ja hommikuvõimlemisega. Õpilased said jagada oma
seniseid kogemusi ja pidid välja tooma midagi lemmikut eelmisest päevast. Seejärel tehti
plakat “Hooliv 6.A”, kuhu märgiti, kuidas nemad oma klassis hoolivust saavad näidata.
Seejärel oli katse “Sipelgamäng”, mis oli seotud tähelepanu ning üksteisega suhtlemisega.
Esimesed korrad see mäng ei õnnestunud, aga kui klass pani plaani paika, kuidas tegutseda
siis sai ka katse sooritatud. Teine katse oli seotud samuti kommunikeerimise ning
ühtsustundega. Nimelt seoti õpilaste jalad reana kokku ja nad pidid liikuma nii, et jõuaks
sihtkohta ühe reana. Aega võttis, aga asja sai!
Seejärel anti aga katseks “Võimatu missioon”. Siin olid suureks abiks ka õpetajad, kes
suunasid ja juhendasid õpilasi. Valmis sai äge laul, viktoriin, tants, lõhn jne. Klass jaotati
gruppideks ja kõikidele anti erinevad ülesanded. Kokku oli umbes 30 minutit, et kõik need
ülesanded teha. Seejärel kanti need ette juhendajatele.
Viimased katsed olid seotud tiimitööga – tiim pidi leidma ruumist enda tiimi värvi sedelid
ning seejärel naasma oma kohale ning “aerutama”. Kui kõikidel olid sedelid käes, pidi igaüks
kirjutama sinna oma mõtte sellest, kuidas ka koolis hoolivus püsiks. Seejärel esitati need.

Päev lõppes sellega, et igaüks tõmbas ühe nime oma klassist ja pidi seda inimest tänama.
Kõik osalejad said tänatud. Sellega meie katsed ka lõppesid ning hakkas sõit koju.
Õpilastele väga need kaks päeva meeldisid ning nad tundsid, et on nüüd hoolivamad kui
enne. Samuti lahkusime ka õpetajad sealt hea tundega, sest klass hoidis ka terve aeg oma
õpetajaid. Loodame, et see hoolivus püsib ka tänaseni.

Kategooriad: Uudised