8.-12. oktoobril toimub Sindi Gümnaasiumis Fotokonkurss "Sindi Gümnaasium 175"

Avaldatud

Mida pildistada?
Konkursil osalevad temaatilised fotod Sindi Gümnaasiumist. Konkursi teemade alla kuulub kõik kooliga seonduv. Konkurss on pühendatud kooli 175. juubelile.
Kes osalevad?
Fotokonkursil võivad osaleda kõik, nii õpilased kui ka õpetajad, välja arvatud võistluse žüriisse kuuluvad isikud.
Vanuserühmad on algklassid, põhikool ja gümnaasium.
Kuidas töid esitada?

 • Foto suuruseks on A4 ehk foto pikim külg minimaalselt 2000 pikslit, soovitatavalt 3000 pikslit
 • Võistlustööd tuleb esitada .jpg formaadis
 • Igal autoril on lubatud saata üks kuni viis fotot
 • Vastu võetakse mustvalgeid ja värvilisi fotosid
 • Foto nimeks tuleb märkida pildi pealkiri ning autori nimi
 • Esitada võib ainult enda pildistatud foto(d) – osaleja vastutab esitatud fotode autorluse ning muude andmete õigsuse eest
 • Esitatud foto ei tohi olla järeltöötluse käigus muudetud sellisel moel (lisada objekte jms), et tegu oleks algsest erineva pildiga. Värvikorrektsioonid, levelid, pööramine, defektide eemaldamine, raamid jms on lubatud.
 • Konkursitööl ei tohi olla ebasündsaid asju või kujutisi

Kuidas teada saada, kas fotol on piisavalt piksleid?
Kõige lihtsam viis foto vastavust pikslite määrale kontrollida on järgmine:
Otsige arvutis üles soovitud foto. Ilma seda avamata vajutage kursoriga sellel olles paremale hiireklahvile. Avanevast menüüst valige kõige alumine valik “Properties”.
Avaneb aken kus on kirjas info vastava pildi kohta. Kõige üleval real vajutage “Details”. Aknasse kuvatavas listis on „Image“ väärtuste all näidatud (Width) foto laius pikslites ning selle all foto kõrgus pikslites (Height). Kui need väärtused on samad või suuremad töö esitamise tingimustes kirja pandud pikslite määrast, on seda fotot võimalik printida A4-le.
Millal ja kuhu saata?
Konkursitööd palume esitada alates 8. oktoober kuni 12. oktoober mälupulgal/mälukaardil ASKO kätte.
Millal toimub parimate väljaselgitamine?
Hääletamine toimub 15. oktoobril.
Mida hinnatakse?

 1. Hinnatakse fotode kunstilist taset ja ka pildistamise tehnilist oskust.
 2. Hinnatakse oskust tuua välja koolikultuuri, kooli rolli ja sellega seotud tegevusi.

Kes hindavad?

 1. Maia Agar
 2. Mariko Passel
 3. Imbi Jalakas
 4. Asko Aru
 5. Mart Nõmm

Pärast  konkurssi:
Komplekteeritakse parimatest võistlustöödest näitus.
Näituse korraldamise aeg ja koht: Sindi Gümnaasium 16. oktoober- 19.oktoober, B maja I korrusel.
Auhind:
Parima foto autor saab auhinnaks kooli logoga termostassi

Kategooriad: Uudised