Lootuse küla annab sõltlastele lootust

Avaldatud


Foto: Kaur Kasemaa
23. mail käisid 10. klassi meediaõpilased koos huvilistega 6.a klassist ja 7.a klassist õppekäigul Lootuse külas.

Lootuse küla kodulehelt (http://www.lootusekula.ee) võib lugeda, et Lootuse Küla rajati Märt Vähi poolt keskusele annetatud maadele Laitses (endised Vähi vanaisa maad), millel asus algselt vaid ilus mets ning jõgi. Tänaseks on siia rajatud teed, majad programmis osalejatele ja personalile, administratiiv- ja õppehoone, puidutööstus, vabatahtliku tuletõrjekomando depoo, veevarustuse süsteem, puurkaev, jm. Eesmärk oli ja on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 69%.

„Lootuse Küla igas tööharus juhatatakse nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast), julgustatakse taastama katkenud suhteid. Õpitakse üksteisele toetudes igapäevaselt töötama, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida siiani pole osatud teha. Oluline on, et õpitakse vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldatakse ka suhted riiklike instantsidega.”(http://www.lootusekula.ee)

Programmijuht Raiman Kukk võttis meid soojalt vastu ja rääkis noortele oma elust -allakäigust ja sõltuvusest väljatulekust. Tema aus ja avameelne jutustus oma elust pani ehk mõnegi noore mõtlema. Raiman tegi meile ka külakeses ekskursiooni. Saime näha saekaatrit, kus mehed igapäevaselt töötavad. Tuletõrjekomando depood, kus tuletõrjeauto ja vabatahtlikud päästjad on valmis vajadusel appi tõttama. Samuti nägime soojakut, milles 2000. aastal esimesed sõltlased oma programmi alustasid. Tänaseks on Lootuse küla programmisolijate elutingimused kõvasti paranenud ning valminud väikesed puumajakesed, kus elatakse. Lootuse küla päev lõppes ühise supi söömisega ja üksteisele heade soovide soovimisega.
Lootuse külast sõitsime edasi Tallinna, kus vanalinnas jalutades ja imelist ilma nautides sai igaüks omale meelepärast tegevust leida. Päeva lõpus tõdesime, et oli väga põnev ja huvitav päev, kuhu mahtus nii uut infot kui ka lihtsalt mõnusat olemist ja puhkust.

Ilona Veike

Kategooriad: Uudised