95 aastat Eesti Vabadussõja algusest

Avaldatud

28.11.2013 toimus kooli aulas avatud ajalootund, kus osalesid Kaitseliidu Pärnumaa maleva auvahtkond, Sindi Ajalooklubi, Eesti Lipu Seltsi esindus, Sindi Muuseumi esindus, Sindi linnapea hr Marko Šorin, koolipere ning ajaloohuvilised.

Üritus oli pühendatud Eesti Vabadussõja alguse 95ndale aastapäevale. Lillekorvid oli Sindi linna ja allasutuste, Eesti Lipu Seltsi (esindas kooli direktor Ain Keerup) ja Kaitseliidu poolt.

Toimus kaks ettekannet. Abiturient Lisette Kandimaa teemaks oli „Eesti naised Vabadussõjas“. Käsitleti Alice Kuperjanovi, Vabadusristi kavaleride Anna-Marie Kuke ja Salme-Melanie Ilmeti elu- ja võitlusteed.

Peaettekandja proua Tiina Tojak (Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu tegevdirektor) tutvustas Pärnu ja Pärnumaa Vabadussõja ausammaste ja plaatide ajalugu, tänast olukorda.

Ürituse korraldasid Sindi Ajalooklubi, Sindi Muuseum ja Sindi Gümnaasium.

2013 VS algus8
2013 VS algus4
2013 VS algus7

Kategooriad: Uudised