Aasta õpetaja 2012 on Nanni Kull

Avaldatud

Selgunud on Pärnumaa 2012. aasta parimad haridustöötajad
Pärnumaa Omavalitsuste Liidu  ja Pärnu Maavalitsuse ühine hariduspreemiate komisjonile esitati 29 taotlust 14-st  haridusasutusest kuuele kategooriale, mille hulgast komisjon valis välja viie aasta õpetaja, ühe aasta noore õpetaja, ühe aasta haridusjuhi, nelja aastate õpetaja, ühe aasta õppematerjali  looja ja ühe aasta noorsootöötaja aunimetuse pälvinud pedagoogid. Parimaid haridustöötajaid tutvustatakse ja autasustatakse Pärnu maavanema Andres Metsoja ja Pärnumaa Omavalitsuste liidu juhatuse esimehe Eeri Tammiku poolt Pärnumaa Omavalitsuste Liidu meenega 5. oktoobril Kuursaalis toimuval pidulikul õpetajate päeva peol.
 
Aasta õpetaja on Nanni Kull, Sindi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
 
(kliki pildidl, et näha suuremalt)
Nanni Kull töötab Sindi Gümnaasiumis 1979. a augustist. Õpetaja Nanni Kull on end süstemaatiliselt täiendanud nii üldpedagoogilistel kui ka erialastel kursustel.  On osalenud Sindi Gümnaasiumi ainekavade koostamisel.
Viimased aastad on õpetaja N. Kull töötanud tulemuslikult vanempedagoogina, mida tõendavad tema õpilaste arvukad saavutused maakonnas. Mõningaid näiteid eelmisest õppeaastast: Eesti Koolispordi Liidu Dumle 4.-5. kl tüdrukute Viljandi piirkondlikus rahvastepall finaalis Viljandis III koht; Pärnu Maakoolide krossiteatejooksus 10.-12. kl tüdrukutele 3×500 m I koht;  4.-5. kl tüdrukutele 3×500 m II koht;  pendelteatejooksus 20×60 m I koht; Pärnu Maakoolide 10.-12. kl noormeeste võrkpallis III koht; Pärnu Maakoolide 6.-12. kl tüdrukutele korvpallis II koht; Pärnu Maakoolide lauatennise MV 4.-5. kl tüdrukutele I ja III koht, 8.-9. kl tüdrukutele III koht, 10.-12. kl tüdrukutele II ja III koht; Pärnu Maakoolide kevadkrossil 1.-3. kl tüdrukutele II koht, 10.-12. kl tüdrukutele I ja II koht; Pärnu Maakoolide kergejõustiku MV tüdrukute B-vanuseklassis I ja II koht, A-vanuseklassis I, II ja III koht ning J-vanuseklassis I, II ja III koht; Pärnu Maakoolide algklasside spordimängudel „Karu-Kati ja Karu-Mati“ tüdrukutele I, II ja III koht.
Õpetaja Nanni Kull töökavad on põhjalikud, hästi on läbi mõeldud, hindamisel arvestab õpilaste individuaalseid füüsilisi võimeid ja tervislikku seisundit. Tunnid on mitmekesised, õpilast füüsiliselt üldarendavad; õppeaasta on jaotatud sisuliselt: sügisel keskendutakse vastupidavusaladele ja kergejõustikule, II õppeveerandil võimlemisele ja rütmikale, III õppeveerandil suusatamisele ning pallimängudele, IV veerandil taas kergejõustikule. Viimasel õppeveerandil viiakse õpilastele vanuses 10-18 eluaastat läbi kehalise võimekuse test. Peale õppetunde juhendab õpetaja põhiliselt võrkpallitreeninguid. Nanni Kull on 1.-5. klassi rahvastepalli meeskonna ringijuhendaja.
Tundides kasutatakse videofilme, DVD-sid; muusikat. Peamiselt võimlemisveerandil kasutatakse juhendatud õpilasi tunni alguses soojendusharjutuste osa läbiviijatena ja õpitavate võimlemisharjutuste ettenäitajatena.
Koolis organiseerib Nanni Kull klassidevahelisi spordivõistlusi (korvpallis, jalgpallis, võrkpallis), matkapäevi. Väga hästi on läinud Haridusministeeriumi ja EKSL algatatud tervisepäeval ,,Reipalt koolipinki” – Sindi Gümnaasium on saanud alati vabariiklikult tunnustatud (rahaline preemia, diplom).
Õpetaja Nanni Kull on aidanud organiseerida ja läbi viia kõiki kooli ühisüritusi, kus ka sportlik osa (näiteks isadepäeval). Igal õppeaastal on Sindi Gümnaasiumis läbi viidud mitmeid maakondlikke spordivõistlusi  võrkpallis ja võimlemises.
Nanni Kull on toonud Sindi Gümnaasiumisse toreda traditsiooni – igal kevadel tunnustatakse kehaliselt aktiivsemaid õpilasi ja võistlusspordiga tegelevate õpilaste hulgas luuakse „Sindi TOP 10“. Direktori vastuvõtul saavad õpilased vastavasisulisi meeneid ja karikaid. Tema poolt on organiseeritud ka õpilaste suusareise Otepääle, valminud sporditeemalisi stende.
Nanni Kull on oma teadmisi ja kogemusi jaganud nii kolleegidele kui ka tudengitele. Tema poolt loodud õppematerjale leiab Koolielu Tiigrihüppe haridusportaalist.
Maakondlikult on Nanni Kull olnud ainepäevade korralduskomisjoni liige. Juhatab KSL Sindi Gümnaasiumi õpilaste  organisatsiooni, mis on üks lüli Pärnu Maakoolide Spordiliidus, selle raames organiseerib igal õppeaastal Sindis mitmeid piirkondlikke spordivõistlusi ja on ette valmistanud nendeks võistlusteks õpilaskohtunikke.
Nanni Kulli artikleid on avaldatud Sindi Sõnumites, Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu teabelehes Ajakaja ja Pärnu Postimehes
 

Kategooriad: Uudised