Erinevate klasside ühised lõimingutunnid

Avaldatud

7. oktoobril toimus 6a ja 2b klassi ühine ettevõtliku õppe õuetund. 6a ja 2b klassi õpilased moodustasid segameeskonnad ning igal meeskonnal oli oma ülesanne: üks meeskond tegeles plakati tegemisega, teine mõtles välja video stsenaariumi ning kolmas valis välja filmimiseks sobiva koha ja tegi klipid. Lõpptulemusena valmis kohvikute päevale reklaamvideo. 26. mail toimus taaskord ühine tund 6a ja 2b klassiga, esmakordselt panime proovile 6b ja 3b koostöö. Seekord olid õpilased jälle segarühmades, aga eesmärgiks oli teha Eesti lipu teemaline plakat või video. Õpilaste vanusevahe oli 3-4 aastat, aga nad suutsid väga hästi koostööd teha ja rolle jagada. Meie õpetajatena jäime pigem mentori rolli ja lasime õpilastel katsetada, kogeda, eksida ja ka õnnestuda. Teistkordselt 6a ja 2b-ga tundi tehes oli märgata, et nende koostöö oli juba tunduvalt parem, seda oli ka märgata hiljem koridorides. Õpetajatena oli meeletult äge oli näha seda, kuidas 6. klass võttis kohe suurema õpilase rolli, jagas kõigile ülesanded ja pani meeskonna tööle nii, et ka 2. klass oli väga hästi kaasatud. Veidi uskumatu oli vaadata, kuidas nelja-aastase vanusevahega klassid suutsid nii hästi koostööd teha ja kõigest 45 minutiga algusest lõpuni läbi mõelda ja valmis teha ühe suurepärase reklaamklipid ja reklaamplakatid. Kindlasti uuel õppeaastal plaanime selliste ühistundidega veel eesmärgipärasemalt ja edukamalt jätkata!