Ettevõtlik Kool

Sindi Gümnaasium on liitunud haridusprogrammiga Ettevõtlik kool.

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Ettevõtlikus Koolis on õpetajate ülesandeks kaasata lapsi kõigisse arenguetappidesse ja -protsessidesse nii, et initsiatiiv ja õppimislust lähtuksid õpilastest endist.

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Vaata kontaktide alt, kes on sinu maakonna koordinaator. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Info pärineb Ettevõtliku kooli koduleht ja täpsemalt Ettevõtliku kooli programmi kohta saab lugeda siit: https://evkool.ee/ettevotlik-kool/