Ettevõtliku kooli edulood

Avaldatud

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. Selleks, et lood parimatest ettevõtlikest tundidest, projektidest või muudest tegevustest jõuaksid suuremale hulgale huvilistele, korraldatakse maakondlikul ja üle-eestilisel tasandil haridusprogrammi „Ettevõtliku kool“ raames edulugude konkurssi „Õppimine on põnev“.

Kevadel said kõik Ettevõtliku Kooli programmiga liitunud koolid esitada oma lood edulugude konkursile. Edulugusid sai esitada neljas kategoorias: parimad praktikad TULEMi rakendamisel, parim koostöötegu, ettevõtlik haridustegu ja noorte algatus. Sindi Gümnaasium esitas konkursile kaks lugu. 

Esimene lugu, mis kuulus kategooriasse ettevõtlik haridustegu, oli ideekonkurss “Tulevikutoode ja -teenus”. Õpilaste õpimotivatsiooni tõstmiseks on projekt „Tulevikutoode ja -teenus“ ideaalne õppeaasta alustamiseks. Projektiga arendati kõiki õpistiile – visuaalset, auditiivset, kinesteetilist. Toimus ainetevaheline lõiming, mis kaasas kõik õppeaineid. Õpilased nautisid õppeprotsessi ja 1. – 5. klass õpilased omandavad oskusi ja teadmisi kõige rohkem läbi tegutsemise ja emotsioonide. Teine lugu kuulus kategooriasse parim koostöötegu ja selleks oli “Ettevõtlikust Sindi Gümnaasiumi õpilasest ettevõtlikuks vilistlaseks”. Innustamaks noori olema ettevõtlik, said kooli kutsutud meie kooli vilistlastest ettevõtjad. Vilistlased esitasid oma eduloo. Noored said edaspidiseks tegutsemiseks inspiratsiooni ning avardasid oma teadmisi töömaailmast ja ettevõtlusest.

Koolid ja lasteaiad on täis lugusid, kus põnevus ja seotus päriseluga on tihedalt lõimitud õppekavaga. Selleks, et lood parimatest ettevõtlikest tundidest, projektidest või muudest tegevustest jõuaksid suuremale hulgale huvilistele, korraldatakse maakondlikul ja üle-eestilisel tasandil haridusprogrammi „Ettevõtliku kool“ raames edulugude konkurssi „Õppimine on põnev“.

Sindi Gümnaasiumi edulood said 5. oktoobril üritusel “Pärnumaa noorte inspiratsioonipäev” nomineeritud Pärnumaa parimate edulugude tunnustamisel. Kokku esitas Pärnumaalt oma eduloo viis kooli, millest üks oli Sindi Gümnaasium.