Evakuatsiooniõppus

Avaldatud

Tulekahju legendi kohaselt oli kuritahtlikul eesmärgil süüdatud vana maja teise korruse koridori põrand, mistõttu koridor täitus kiiresti suitsuga! Häirekellad, mis oleksid pidanud tulekahjust märku andma, teise korruse koridoris ei käivitunud! Tänu nimetatud puudusele, korrusel viibivad klassid evakuatsioonikorraldust ei kuulnud!

Õpetajate tegevusega nii evakueerimisel kui kogunemiskohas võib üldjoones rahule jääda, välja arvatud tulekahju korrusel oleva õpetajaga, kes koos õpilastega valis evakuatsiooniks tee läbi suitsu!

Positiivsena võib välja tuua nii direktori, kui TO eest vastutava majandusjuhataja aktiivsust ning huvi kooli tuleohutuse tagamisel!

Antud õppus kinnitas taas, et üks kord aastas korraldatav evakuatsiooniõppus on vajalik nii õpetajatele kui õpilastele, toomaks välja kitsaskohad, millele edaspidi tähelepanu pöörata!

Lugupidamisega

Tõnno Sikk

Picture 002
Picture 003

Kategooriad: Uudised