HARIDUSPROGRAMM „TUNNE ENNAST”

Avaldatud

Valikkursuse „Elu ja kultuur” raames alustasime teisipäeval, 18. oktoobril 2022 sõitu Tartu suunas, et teha teoks selle kursuse motoks valitud Johann Wolfgang von Goethe peateosest „Faust” võetud elutarkus „Hall, sõbrake, on kõik teooria, vaid haljas elu kuldne puu”. Skolastilise kooli nelja seina vahelt väljaspool tahame leida elavat elu ja õppida tõeliselt vajalikke tõdesid.

Selleks valisime Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogrammi „Tunne ennast”, mis oli üles ehitatud tervisemuuseumi ja ülikooli ühistöös koostatud näituse „Palju õnne!?” alusel.

Enne programmi algust võimaldati meile tõusta üles iidse toomkiriku varemete torni, kust avanes panoraamvaade Tartule.

Programmi koordinaator pr Tiiu Kreegipuu andis meid üle sümpaatsele teadurist noormehele, kes tutvustas algatuseks näituse erinevaid osasid. Peale seda jagati meile kätte töölehed, mille abil hakati otsima vastuseid ning iseend süvitsi avastama. Viimases etapis toimus arutelu ja mänguliste ülesannete kaudu asuti tegutsema, et nii endale kui kaaslastele lähemale jõuda.

Nagu programmi tutvustus väitis, on elus üks olulisemaid oskuseid ära tunda, mis teeb õnnelikuks ja kuidas selles suunas liikuda. Selle saavutamiseks on oluline hea arusaam iseendast ning teadmised vaimse tervise hoidmisest. Arutlesime nende tähtsuse üle, uurisime põnevate materjalide kaudu seda, millist mõju avaldavad inimesele kiusamine ja stress, kuidas aitavad heaolu kujunemisele kaasa toitumine, vajalik unerežiim ning kuidas saab üksteist aidata.

Mänguliste ülesannete kaudu said õpilased väljendada seda, mis neid iseloomustab, kuidas märgata oma tugevusi ja väärtustada ennast ning kaaslasi.

Sellest, et meie üritus kandis vilja ning oli kasulik, andsid tagasisidet rahulolust säravad silmad ning nii mitmeid kordi kõlanud küsimused: millal ja mida me järgmisena ette võtame?

Üks väljasõit kaalub kuhjaga üles mitme tavalise koolipäeva jooksul omandatu, sest see avardab elulist horisonti ning avab inimese kõik meeled.

Seega: geeniuseks nimetatud Goethel oli siingi õigus, kui ta saatis terve elu

kabineti vaikuses elutõde otsinud Fausti välja inimeste sekka ja elava elu enda juurde.

Tekst Tiia Reiksaar
Fotod Raili Juss

Kategooriad: Uudised