I õppeveerandi lõpp

Avaldatud

2013/2014 I õppeveerand on lausa linnutiivul jõudnud lõpule. Selle veerandi viimane koolipäev lõppes küll kõikidele klassidele traditsioonilise klassijuhataja tunni ja tunnistuste kätte andmisega, kuid enne seda oli kooli aulas 2 kogunemist.

Algklassidele esinesid 12.klassi õpilased Sandra Siil, Lisette Kandima ja Alphrodite-Aleksandra Algo projektiõppe raames esitlusega „Teadmised miilitsa- ja politsetöö kohta“, külalisena kutsusid abiturendid ka noorsoopolitsei Sindi Politseijaoskonnast. Esmakordne algklasside Varia viktoriini tulemused ja diplomid jagati samuti õpilastele kätte ja direktor tänas kingikotiga. Põhikooli ja gümnaasiumi aktusel peale heade soovide vaheajaks direktor Ain Keerupi poolt, esines Melissa Aaslaid lauluga „Laula mu laulu helisev hääl“, nägime 7a klassi tantsu, mis juhendaja Mariko Passelil oli ettevalmistatud Muinsuskaitsepäevaks ning õpilased said teada vahekokkuvõtte Klassi Topp tulemustest.

Kaunist ja meeldivat puhkust kõigile!

Huvijuht

IMG_4446
IMG_4449

Kategooriad: Uudised