Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2015 laureaat

Avaldatud

Üks „Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2015“ laureaat on Sindi Gümnaasiumi õpetaja Riina Timberg.
AINEALASE INFO LEVITAMINE JA KOOSTÖÖVÕRGUSTIK – Riina Timbergi tegevus Inimeseõpetuse Ühingu kodulehe ja Facebooki suhtluskeskkonna haldamisel ja arendamisel. Tänu sellele on Inimeseõpetuse ühingu tegevused täpselt ja kiiresti kajastatud nii ühingu kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Koduleht on korrektne ja info kergesti leitav. Võrgustiku Facebooki postitustes on ka hulgaliselt kasulikke viiteid õppematerjalidele, mis võimaldavad inimeseõpetuse õpetajatel ja teistelgi huvilistel tundide läbiviimiseks ning silmaringi laiendamiseks uusi teadmisi saada. Facebooki kogukonna liikmed saavad üksteisega kogemusi jagada ja nõu anda ning saada. Riina Timbergi vabatahtlik töö on aidanud kaasa ainealase info operatiivsele levikule ja suurendanud inimeseõpetuse õpetajate võrgustikku. (esitaja: Inimeseõpetuse Ühingu juhatus)
Allikas: http://www.inimeseopetus.eu/
Riina Timberg

Kategooriad: Uudised