Õpetajad

Aavo Jakobsoo direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal oppealajuhataja@sindi.edu.ee
Eedi Lelov ajalugu, bioloogia
9.b klassijuhataja
eedi.lelov@sindi.edu.ee
Egle Ojasoo loodusained egle.ojasoo@sindi.edu.ee
Eleri Tehvanus matemaatika eleri.tehvanus@sindi.edu.ee
Eneli Arusaar klassiõpetaja, eesti keel teise keelena, majandus, draamaõpe
3.a klassijuhataja
eneli.arusaar@sindi.edu.ee
Erika Jeret inglise keel erika.jeret@sindi.edu.ee
Ester Lebedeva väikeklassi õpetaja
1.d; 2.d; 5.d klassijuhataja
ester.lebedeva@sindi.edu.ee
Evelyn Sillaots abiõpetaja evelyn.sillaots@sindi.edu.ee
Heli Telman klassiõpetaja, inglise keel
3.b klassijuhataja
heli.telman@sindi.edu.ee
Helju Viikmann väikeklassi õpetaja
4.d klassijuhataja
helju.viikmann@sindi.edu.ee
Hellika Hartõkainen väikeklassi õpetaja
8.d klassijuhataja
hellika.hartokainen@sindi.edu.ee
Jelena Kuvšinova muusika jelena.kuvsinova@sindi.edu.ee
Jelena Oleštšenko klassiõpetaja
3.-4.c klassijuhataja
jelena.olestsenko@sindi.edu.ee
Karin Peterson matemaatika
8.a klassijuhataja
karin.peterson@sindi.edu.ee
Katrin Kallit kehaline kasvatus katrin.kallit@sindi.edu.ee
Kelly Solovjov inglise keel kelly.solovjov@sindi.edu.ee
Kristi Suppi majandusõpe kristi.suppi@sindi.edu.ee
Kärt Kangur ajalugu, ühiskond, usundiõpetus, filosoofia, meedia
5.a klassijuhataja
kart.kangur@sindi.edu.ee
Lembit Roosimäe ajalugu, ühiskonnaõpetus lembit.roosimae@sindi.edu.ee
Ly Teiss matemaatika ly.teiss@sindi.edu.ee
Made Uiga klassiõpetaja, eesti keel
1.a klassijuhataja
made.uiga@sindi.edu.ee
Maia Agar kunst, käsitöö, uurimistööde alused
9.a klassijuhataja
maia.agar@sindi.edu.ee
Margus Rikk poiste töö- ja tehnoloogiaõpetus margus.rikk@sindi.edu.ee
Marje Tilk muusika marje.tilk@sindi.edu.ee
Mart Nõmm majandusõpetus, projektiõpe majandus@sindi.edu.ee
Merike Lilleleht klassiõpetaja, ajalugu
2.b klassijuhataja
merike.lilleleht@sindi.edu.ee
Merike Meidra klassiõpetaja
4.b klassijuhataja
merike.meidra@sindi.edu.ee
Naima Soosaar klassiõpetaja
2.a klassijuhataja
naima.soosaar@sindi.edu.ee
Nanni Kull kehaline kasvatus nanni.kull@sindi.edu.ee
Raili Juss eesti keel raili.juss@sindi.edu.ee
Railja Muhhametzjanova vene keel railja.muhhametzjanova@sindi.edu.ee
Riina Timberg arvutiõpetus, inimeseõpetus
10.a klassijuhataja
riina.timberg@sindi.edu.ee
Signe Lensment arvutiõpetus, geograafia, multimeedia, loodusõpetus, loovtöö korraldus, uurimistööde vormistamine
6.b klassijuhataja
signe.lensment@sindi.edu.ee
Silva Sikk inglise keel
11.a klassijuhataja
silva.sikk@sindi.edu.ee
Siret Siitam klassiõpetaja, inglise keel
1.b klassijuhataja
siret.siitam@sindi.edu.ee
Sirje Tannebaum eesti keel ja kirjandus
8.b klassijuhataja
sirje.tannebaum@sindi.edu.ee
Sirly Pihlak 6.a; 7.b  klassijuhataja sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee
Sven Jürgenson füüsika sven.jyrgenson@sindi.edu.ee
Tatjana Grigorjeva-Keerup vene keel
7.a; 12.a klassijuhataja
tatjana.grigorjeva-keerup@sindi.edu.ee
Tatjana Estreich loodusõpetus, inimeseõpetus tatjana.estreich@sindi.edu.ee
Tatjana Viks matemaatika tatjana.viks@sindi.edu.ee
Tiia Heintalu klassiõpetaja, loodusõpetus, käsitöö
4.a klassijuhataja
tiia.heintalu@sindi.edu.ee
Tiia Reiksaar saksa keel tiia.reiksaar@sindi.edu.ee
Veronika Uussaar ajalugu
5.b klassijuhataja
veronika.uussaar@sindi.edu.ee