Koosseis

Juhatus

 • President Eliise Kull 12.a
 • Asepresident Chätlyn Parts 11.a
 • Protokollija Marleene Ruul 6.a

Liikmed

 • Armin Kull 5.a
 • Mirtel Metsmaa 5.a
 • Mark Retškalov 5.a
 • Anna Barinova 5.b
 • Rain Kapak 5.b
 • Joosep Ailiste 5.d
 • Vanessa Viikoja 6.a
 • Antero Eistre 6.b
 • Nele Maripuu 7.a
 • Sirelin Kukk 8.a
 • Alex Kendra 8.b
 • Ats Tobias Pikk 9.a
 • Sander Anderson 10.a
 • Edwin Eylandt 11.a
 • Egon Gentalen 11.a
 • Margit Viies 11.a
 • Andro Seppi 12.a

Eesmärgid

 1. Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
 2. Õppetöövälise aja organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
 3. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
 4. Õpilasesinduse koostöö Sindi linnavalitsusega;
 5. Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

Õpilasesinduse põhimäärus