Koosseis

Juhatus

 • President – Chätlyn Parts 12.a
 • Asepresident – Vanessa Viikoja 7.a
 • Protokollija – Marleene Ruul 7.a

Liikmed

 • Armin Kull 6.a
 • Mirtel Metsmaa 6.a
 • Anna Barinova 6.b
 • Rain Kapak 6.b
 • Joosep Ailiste 6.d
 • Andre Aadamsoo 7.a
 • Kristiine Laaneväli 7.a
 • Mihkel Mattiisen 7.a
 • Hendrik Sauväli 7.a
 • Antero Eistre 7.b
 • Kertu Kirke Hansen 7.b
 • Laura Liis Kleine 7.b
 • Nele Maripuu 8.a
 • Sirelin Kukk 9.a
 • Milena Kostjukova 10.a
 • Pillerin Pihelgas 10.a
 • Sander Anderson 11.a
 • Edwin Eylandt 12.a
 • Egon Gentalen 12.a
 • Margit Viies 12.a

Eesmärgid

 1. Kooli õpilaskonna vastutuse tõstmine koolikohustuste täitmisel, õpilaste huvide ja seadusandlike õiguste kaitsmine;
 2. Õppetöövälise aja organiseerimisele ja koolielu korraldamisele kaasa aitamine; kooli traditsioonide järgimine ja arendamine;
 3. Lugupidava suhtumise ja korrektsete käitumistavade kujundamine õpilaste vahel, õpetajate ning juhtkonna suhtes, probleemide lahendamisele kaasa aitamine;
 4. Õpilasesinduse koostöö Sindi linnavalitsusega;
 5. Aktiivsetele õpilastele eneseteostuse võimaluse pakkumine;

Õpilasesinduse põhimäärus