Valimised

  1. Õpilasesinduse valimised toimuvad üks kord aastas sügisel, I õppeveerandi jooksul;
  2. ÕE kandideerimiseks kuulutatakse välja periood, mil võetakse vastu kandideerimisavaldusi;
  3. Kandideerida võivad kõik Sindi Gümnaasiumi 5.-12.klassi õpilased;
  4. Kandideerijatel on lubatud teha valimiskampaaniat, milleks on plakatid valimislubadustega, videod, pildid;
  5. Valimised viivad läbi ÕE president ja asepresident;
  6. Valimisõigus on kõigil 5.-12.klassi õpilastel;
  7. Valimised toimuvad salajase hääletuse teel;
  8. Mitu õpilast ÕE-sse vastu võetakse, on presidendi ja üldkogu otsustada;
  9. Peale valimistulemusi toimuvad esimesel ÕE üldkoosolekul uue presidendi, asepresidendi ja protokollija valimised.