Koolitus „Selge pilt…!?“

Avaldatud

Teisipäeval, 15. jaanuaril toimus Sindi Gümnaasiumi 11. ja 12. klassidele riskivältimise koolitus „Selge pilt…!?“. Koolituse läbiviijateks olid liikluspsühholoog Gunnar Meinhard, liiklusõnnetuse tagajärjel liikumispuudega isik ning esindaja Politsei- ja Piirivalveametist. Koolitusel käsitleti erinevaid teemasid, nagu näiteks liikluses esinevad riskid, alkoholi mõju inimesele, liiklusõnnetused ja nende mõju ning neist põhjustatud raskused pärast õnnetust. Noortele anti edasi faktiteadmisi ning räägiti ka fakte illustreerivatest juhtumitest. Keskenduti just noorte seas kõige enam levinud ohtlikele tegudele, milleks on kiiruse ületamine ja joobes juhtimine või joobes juhi sõidukis kaasreisijaks olemine. Loodetavasti võtavad tänased noored teiste eksimustest õppust ning loobuvad sääraste riskide võtmisest ega lase liikluses riskida ka oma sõpradel.

Lisette Kandima
huvijuht

Kategooriad: Uudised