Muredest priiks

Sotsiaalpedagoogi poole võivad  pöörduda nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad

Sotsiaalpedagoog on koolis kõigile ja kõigele vahendajaks; suhtekorraldaja kooli, kodu ja õpilase vahel.
Usaldusisik, kelle poole võivad nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad alati pöörduda oma mure- või probleemiga, ning kellega võib turvaliselt rääkida ka asjadest, mida muidu koolis või kodus rääkida ei julge.
Olgu see siis seotud õpilase-, õpetaja-, lapsevanema-, enda-, või oma koolikaaslasega.

Millal võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole?

Õpilane võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Sul on endal mure või kui Sa tead kedagi, kellel on mure ja kes võiks abi vajada.
 • Sul on tunne, et Sa ei taha või kardad kooli tulla
 • Sul on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.
 • Sul on probleeme kodus
 • Sul on isiklikke probleeme, kuid ei tea, kellega neist rääkida
 • Sa tahad saada infot last/õpilast puudutavatest seadustest või õigusaktidest

Lapsevanem võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Vajate nõu lapse käitumist ja õppetööd mõjutavate tegurite selgitamiseks.
 • Tahate saada infot last/õpilast puudutavatest seadustes või õigusaktidest
 • Tahate nõu pidada lapse arengu või kasvatusküsimuste lahendamisel.
 • Teie lapsel on probleeme koolikaaslaste, klassikaaslaste või õpetajatega.

Õpetaja võiks pöörduda sotsiaalpedagoogi poole, kui:

 • Teate abi vajavast lapsest.
 • Vajate konsultatsiooni õpilase probleemidele lahenduse leidmisel.
 • Teil on konflikt/probleem õpilase või tema vanematega.

Oma mure või probleemiga võid pöörduda otse sotsiaalpedagoogi poole (ruum 210) või kirjutada sotsiaalpedagoogi meilile sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee

Ära jää oma murega üksi!