Lastevanemate üldkoosolek

Avaldatud

18. novembril toimus Sindi Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek. Avakõnega esines kooli direktor Ain Keerup. Võimalustest erivajadustega õpilasi abistada andis ülevaate Pärnumaa Rajaleidja Keskuse juht Lea Mardik. Tema esinemist toetasid ning vastasid lastevanemate küsimustele Pärnu Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov ning peainspektor Gerdi Rebane. HEV õpilaste toetamisest meie koolis rääkis direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Margit Rebane. KiVa projekti vajalikkusest kõneles sotsiaalpedagoog ja KiVa projektijuht Ilona Veike. Hoolekogu tegevusest andis lastevanematele aru hoolekogu esimees Aivar Sipelgas. Koosolekul valiti kaks uut hoolekogu liiget. Valituks osutusid Kristi Eelmäe ja Anu Pikk. Õnnitleme värskeid hoolekogu liikmeid ning soovime neile edu!

Kategooriad: Uudised