Loeng rändlindudest

Avaldatud

Esmaspäeval külastas Sindi Gümnaasiumit EOÜ linnuõppeprogrammi raames Eedi Lelov loenguga ,,Linnud ja põllumajandus,,.
Loeng toimus kahes vahetuses nii suurtele kui ka väikestele.
Põllumajandus on olulisi linnurikkuse mõjutajaid nii Eestis kui ka Euroopas. Põllumajandundusmaastike seisund mõjutab u. 65% Euroopa tähtsatest linnualadest.
Põhilisi lindude tunnuseid, et nad selgroogsed, püsisoojased, esijäsemed on arenenud tiibadeks teadsid kõikide vanuseastmete õpilased hästi.
Küsimusele, kui palju on erinevaid linnuliike maailmas, kahjuks vastata veel ei osatud. Seda saime teada E. Lelovilt, et erinevaid liike maailmas on 10 000, Euroopas 700-800, Eestis 383 ja Pärnumaal 322 erinevat liiki. Ta ise on linnuvaatlustel oma elu jooksul näinud 279 erinevat liiki.
Põllu pidamisega hakati Eesti maal tegelema juba 4000 aastat tagasi, seega on toimunud maastiku muutus. See tähendas paljudele linnuliikidel kohastumist või elupaiga muutus. 90. aastatel hakkas põllulindude arv vähenema, põlluharimine vähenes ja põllud võsastusid. Eestis levinumad põllulinnud on: Talvike, kel on ilus lauluhääl ja ta elab meil aastaringselt. Eedi Lelov laulis meile ette tema laulu- SIIT, SIIT SAAB RIIGA.
Sookurg, kelle tiivasirutus võib ulatuda 3 meetrini ,peaaegu sama kõrgel on kõrvpallirõngas. Veel vaatlesime põllulinde kiivitajat, põldlõokest, rukkirääku.
Eesti põllumaastikult on kadunud linnuliigid – haudelind siniraag .Ta sinist värvi ja seljapealt kaneelipunane. Põldsiitsitaja on teine esindaja, kelle arvukus on vähenenud 300 paarile.
Põllumajandusmaastik on väga oluline toitumiskoht rändlindudele ja kohalikele pesitsuskoht.
Põhiline, mis tänaseid põllulinde hävitab on see, et meil on vähenenud heinategu. See on asendatud silo tegemisega, mille käigus hävinevad paljud põllulinnud.
Liigirikkuse säilitamiseks on vaja tagada säästlik põllumajandus ja mitmekesine põllumajanduslikmaastik. Põllumajanduses tuleks kasutada võimalikult vähe mürke, see on tervislik nii inimestele kui ka oluline lindudele.
Eesti peab jätkama loodulike rohumaade säilitamist ning tagama ranna- ja luhaniitudehoolduse.
Lõpetasime loengu Eesti rahvuslinnu suitsupääsukese arvukusega, neid pesitseb Eestis 100-200 000 paari.

DSC_0014
IMG_9976

Kategooriad: Uudised