Lugupeetud Sindi Gümnaasiumisse astuda soovija!

Avaldatud

Oled oodatud vestlusele Sindi Gümnaasiumi:
14. märtsil 2014 alates 12.00-st
20. märtsil 2014 alates 9.00-st
21. märtsil 2014 alates 9.00-st
Registreerimine vestlusele toimub siin
Vestlusele tulles palume kaasa võtta:
• klassitunnistuse koopia
• isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, õpilaspilet)
• positiivse ellusuhtumise
Täiendava informatsiooniga on võimalik tutvuda kooli koduleheküljel
www.sindigymnaasium.ee/koolielu/oppetoo/10-klass/
Küsimustele vastame kantselei telefonil 4452444
ja e-posti aadressil sg@sindi.parnu.ee
2014suunaja15
2014suunaja4

Kategooriad: Uudised