MATEMAATIKA PÄEVAD 2020

Avaldatud

Sindi Gümnaasiumis toimusid taas traditsioonilised matemaatikat toetavad üritused.

21.-31. jaanuarini oli 5.-12. klassi õpilastel võimalik lahendada ristsõnu matemaatiliste mõistete tundmise kohta, arvutada ilma kalkulaatorita, teisendada ühikutega suurusi. Võistlus oli individuaalne, iga õpilane andis oma panuse klassi punktiskoori, koondtabelisse läks keskmine tulemus. Kuigi eestlasi peetakse ristsõnausku inimesteks, ei olnud matemaatiliste mõistete tundmine eriti populaarne. Iga päev sai esitada II korruse stendil olevate loogikaülesannete vastuseid või voltida dinosaurusi, mis andis  klassile lisapunkte. Kahjuks oli huvi vähene, vaid väike hulk õpilasi pidas vajalikuks loogikaülesannete lahendamisega pead murda ning origamit ei teinud keegi.

22. jaanuaril toimus koolisisene NUPUTA (klassikaline võistkondlik nuputamisvõistlus), mis oli heaks harjutamiseks 30. jaanuaril toimunud NUPUTA võistlusele Pärnus. Meie koolist osales 5.- 6. klassi võistkond C. Lainoja, M. Haasma, O. Pulst, E. Viidebaum, kes jagasid 6.-7. kohta 13 osaleja seas.  7. klassi võistkond koosseisus A. Kull, M. Retškalov, R.-R. Kaevand  sai 10. koha 12 võistkonna hulgas.

Selgusid ka ristsõna, arvutamise ja koolisisese nuputamise koondtulemused. Noorematest (5.-7. kl) oli tublim 7.a klass ja seda tänu Arminile, kes leidis aega stendile üles pandud lisaülesannete lahendamiseks, edestades sellega 6.b klassi. Vanematest (8.-12. kl) oli oma staatuse vääriline kõige vanem ehk 12. klass.

5. veebruaril toimus Pärnu-Jaagupis maakondlik olümpiaad 7.-12. klassile (individuaalne), meie koolist osales 10 õpilast, tulemused olid tagasihoidlikud.
5. märtsil on tulemas veel maakondlik olümpiaad 4.-6. klassile.

Kindlasti ootame 19. märtsil 25. korda toimuvat rahvusvahelist nuputamisvõistlust KÄNGURU, millest Sindi Gümnaasium pole kordagi kõrvale jäänud (osa saavad võtta 1.-12. klassi õpilased, võistlus on individuaalne).

Jõudu meile!
Tatjana Viks
matemaatika õpetaja

Kategooriad: Uudised