Matemaatika päevad Sindi Gümnaasiumis.

Avaldatud

Et aasta algus  on alati olnud reaalainete olümpiaadide aeg, siis toimusid ka Sindi Gümnaasiumis  jaanuari kahel viimasel nädalal matemaatikat toetavad  üritused:
16.- 31.jaanuaril sai koolipere tutvuda ruumiliste kehadega,  I korruse koridoris on fotod loodusest leitud kujunditest. Aitäh märkajatele!
Üritused  olid 5.-12.kl. tervele klassile,  võistkonniti ja individuaalselt.
16.-20.jaanuaril toimus 5.-12.klassides ristsõna lahendamine ( mõistete tundmise peale) ja ühikutega tehted. Võistlus oli individuaalne, iga õpilane andis panuse oma klassi kontole.
25.jaanuaril, 5.tunni ajal toimus 5.-12.klassi õpilaste meeskondlik NUPUTA võistlus (iga klassi meeskonnas 3 – 4 õpilast, kellest 1 teeb enne peastarvutamist).
16.- 31.jaanuaril oli igal vahetunnil  “uksed avatud” õp.Kerdi  Mihhailova klassis, kus sai tutvuda erinevate lauamängudega ja soovi korral neid mängida.
Matemaatikapäevade kokkuvõte
1.  Parim ristsõna lahendaja (mõistete tundja) on:

 • 5a –  Vanessa Viikoja  (10/10)
 • 10a  – Chätlin Parts (11/11)
 • 11a – Georgina Ristoja, Mihkel Saks, Merili Pilliroog, Eliise Kull (11/11)
 • 12a – Andrea Õispuu, Kristi Sild, Tauri Vunk (11/11)

2. Parim ühikute tundja on :

 • 5a – Adrian Divonin, Mihkel Mattiisen (12/12)
 • 5b – Jegor Belkovski (12/12)

Kahe osa (ristsõna + ühikud) parim tulemus – Georgina Ristoja, 11a (22/24)
3. Parim peastarvutaja on Georgina Ristoja, 11a klass  (8/10)
4. Parim NUPUTA tulemus on

 • 11a ja 12a klass (32p)
 • 7a  klass (30p)

5. Aktiivseim  fotode esitaja on:

 • 5b klass – 17 fotot,  enim esitas Getter Akkaja (10 tk)

KOKKUVÕTTES  kogus enim punkte :

 • 11a klass gümnaasiumist (56,9p) ja
 • 7a klass põhikoolist (49,3p)

KIITUS JA SUURED TÄNUD OSALEJATELE !
TUGEVAMATELE KATSUMUSED VEEL JÄTKUVAD :

 • OLÜMPIAAD maakonnas (7.02.2017 ja 11.03.2017)
 • NUPUTA maakonnas (16.02.2017)
 • KÄNGURU (16.03.2017)

     

Kategooriad: Uudised