MATH methodologies and tOOLS for elementary schOOLS (MATH – OOLS)

Avaldatud

Projekt kestab kolm aastat (2018-2021) ja selle eesmärgiks on luua metoodiline ja praktiline õppematerjal matemaatika õpetamiseks algklassides.

Projektis osalevad koolid Hispaaniast, Norrast ja Eestist SG.

Projekti käigus valmivad raamatud, milles on selgitused, näited ja videod Montessori metoodika kasutamiseks matemaatika õpetamisel. Raamatud on nii partnerite emakeeles kui ka inglise keeles.

Lisaks on Youtube’s avalikult kättesaadavad videod.

Raamat sisaldab ka videoklippe näidiste ja juhistega.

Mathools raamat (Inglise keelne versioon)
https://drive.google.com/open?id=1U4Erw1DmzrO1Wg5qCYDpvwVi-Y2A5Xk5
Uudiskiri
https://drive.google.com/open?id=17ViHXPYWhrY1mtmJi7Ac5FoOQNJ5DBpW
Poster
https://drive.google.com/open?id=1SkfvRI1p8IL0x8CDEsx-5S-y85iOJK8K

Projekti rahastab Euroopa Liit.

Kategooriad:

MATH methodologies and tOOLS for elementary schOOLS" (MATH-OOLS)

Avaldatud

    
2018. aasta novembri lõpus jõudis üllatusena Sindi Gümnaasiumisse meeldiv sõnum, et kool on saanud uue rahvusvahelise projekti rahastuse.
Projekt „Matemaatika õpetamise meetodid ja vahendid algkoolis” keskendub matemaatika õpetamise lihtsustamisele ja peaks aitama nii õpetajatel kui ka õpilastel seda ainet paremini omandada. Projekti peamine eesmärk on arendada innovatiivseid metoodikaid ja vahendeid matemaatika õpetamiseks.
Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb kolm riiki: Hispaania, Eesti ja Norra.
Hispaaniast osaleb PASOS, Eestist Sindi Gümnaasium ja Norrast Norlights Montsessoriskole.

Projekti käigus on kõigil partneritel võimalus tundma õppida iga riigi matemaatika õpetamise metoodikat, arendada õpetamise kvaliteeti ning muuta selle kaudu õppimine laste jaoks efektiivsemaks. Ühtlasi saavad lapsed arendada ka oma loomingulisi ja keelelisi oskusi.
Projektitöö tulemusena valmib kolm õppematerjali: raamat, õppefilm ja e-õppe platvorm.
17.- 18. detsemberil 2018 toimus Hispaanias Santanderi linnas esimene projektikohtumine, mis oli ka ühtlasi projekti ametlikuks alguseks. Kohtumise käigus toimus tööülesannete jagamine ja tähtaegade täpsustamine. Lisaks oli meeldiv võimalius tutvuda Cantabria maakonna looduse ja vaatamisväärsustega.
Järgmine projekti kohtumine toimub veebruaris Norras ning aprillis on külalisi oodata Sindi Gümnaasiumisse.
Silva Sikk
Inglise keele õpetaja

Kategooriad: Uudised