MATH methodologies and tOOLS for elementary schOOLS" (MATH-OOLS)

Avaldatud

    
2018. aasta novembri lõpus jõudis üllatusena Sindi Gümnaasiumisse meeldiv sõnum, et kool on saanud uue rahvusvahelise projekti rahastuse.
Projekt „Matemaatika õpetamise meetodid ja vahendid algkoolis” keskendub matemaatika õpetamise lihtsustamisele ja peaks aitama nii õpetajatel kui ka õpilastel seda ainet paremini omandada. Projekti peamine eesmärk on arendada innovatiivseid metoodikaid ja vahendeid matemaatika õpetamiseks.
Projekt kestab kolm aastat ja selles osaleb kolm riiki: Hispaania, Eesti ja Norra.
Hispaaniast osaleb PASOS, Eestist Sindi Gümnaasium ja Norrast Norlights Montsessoriskole.

Projekti käigus on kõigil partneritel võimalus tundma õppida iga riigi matemaatika õpetamise metoodikat, arendada õpetamise kvaliteeti ning muuta selle kaudu õppimine laste jaoks efektiivsemaks. Ühtlasi saavad lapsed arendada ka oma loomingulisi ja keelelisi oskusi.
Projektitöö tulemusena valmib kolm õppematerjali: raamat, õppefilm ja e-õppe platvorm.
17.- 18. detsemberil 2018 toimus Hispaanias Santanderi linnas esimene projektikohtumine, mis oli ka ühtlasi projekti ametlikuks alguseks. Kohtumise käigus toimus tööülesannete jagamine ja tähtaegade täpsustamine. Lisaks oli meeldiv võimalius tutvuda Cantabria maakonna looduse ja vaatamisväärsustega.
Järgmine projekti kohtumine toimub veebruaris Norras ning aprillis on külalisi oodata Sindi Gümnaasiumisse.
Silva Sikk
Inglise keele õpetaja

Kategooriad: Uudised