Matsalus

Avaldatud

30. septembril külastasid 3.a ja 3.b klassi õpilased RMK Matsalu looduskeskust. Valisime programmi: Kured lähevad, kurjad ilmad…
Vaatlesime linde Keemu vaatetornis. Teravam silm võis märgata isegi merikotkast.
Matsalu keskuses vaatasime filmi, milles selgus, et Matsalus on 7 aastaaega. Täitsime ka hoolega ülesandeid töölehtedel.
Mälestuseks tõime mõlemasse klassi oma linnukese.
Õpetajad Tiia ja Merike

Kategooriad: Uudised