Meil lõppesid Matetalgud

Avaldatud

Meil lõppesid Matetalgud
Juba teist aastat järjest võtavad 2. b klassi õpilased osa üleriigilisest matemaatikavõistlusest Matetalgud, mis on mõeldud algkooli õpilastele 1.-4. klassini. See on interneti keskkond, kus õpilased saavad rakendada oma oskusi matemaatika vallas. See ei ole ainult võistlus, vaid ka matemaatika harjutamise ning vahvate mängude maailm. Õpilased saavad seal peale 0-1000 arvutamise, tekstülesannete lahendamise ka nuputada ning geomeetriliste kujunditega mustreid koostada. Sel aastal lisandus veel võimalus kella tundma õppimiseks ning harjutamiseks. Kõik osalenud õpilased said ilusad diplomid.
2.b klass ja õp. Ene Alunurm
P426000612
 

Kategooriad: Uudised