Õiglase kaubanduse kuu – oktoober

Avaldatud

MTÜ Mondo ja Fairetrade Eesti eestvedamisel tähistatakse oktoobris õiglase kaubanduse kuud.
Maailma majandus on omavahel läbipõimunud ning pole ime, et ainuüksi oma hommikusöögi
harjumuste tõttu oleme juba sõltuvad kaugetest maadest. Koloniaalajastu pärandina soovivad
arenenud lääneriikide kodanikud oma vajadusi rahuldada arengumaade inimeste arvelt. Selle
tõttu ongi ellu kutsutud Fairetrade’i sertifitseerimissüsteem, mis seisab selle eest, et arengumaade
talunikele makstaks õiglast töötasu, ei kasutataks lapstööjõudu ning tulu kasutataks kohaliku elu
edendamiseks. Seega kui ostad Fairetrade’i märgisega toote, võid olla kindel, et sinu
hommikukohvi heaks ei ole kasutatud lapstööjõudu. Praeguseks on Eestis saadaval üle 650
Fairtrade’i märgisega toote.

Sindi Gümnaasiumis on igal sügisel tähistatud õiglase kaubanduse kuud erinevate tegevustega.
Sel aastal oli 9.a klassil õiglase kaubanduse teemaline ühiskonnaõpetuse tund, mille käigus
õpetaja Marek Männik tutvustas õpilastele Fairetrade’i sertifitseerimissüsteemi ning arutles
õpilastega arengumaade elanike töötingimuste üle.

11. klass võttis osa Hanna-Marta Lunge õiglase kaubanduse e-külalistunnist ning MTÜ Mondo
õiglase kaubanduse saadikud viisid läbi kakaotöötoa, mille käigus tutvuti kakao kasvatamise ja
šokolaadiks saamise tööetappidega ning õpilased said võimaluse panna ennast kakaofarmeri rolli
ning tunda omal nahal kui keeruline on kakaoturul hakkama saada.

9. b klass pani kogu kooliperele B-korpuse esimese korruse koridori üles näituse “Palmi all”, mis
jutustas palmiõli tootmisest, selle kasvatamise ja tootmise keskkonna ning inimese
vaenulikkusest. Mitmed õpetajad kasutasid võimalust külastada näitust koos klassiga.

Kategooriad: Uudised