Õpetajate päeva tähistamine

Avaldatud

05.10.2012 tähistasime kooliga õpetajate päeva. 12. ja 11. klassi õpilased asendasid aineõpetajaid.
Hommikul tervitati õpetajaid kooli aulas meeleoluka kontserdi ja kutsesobivustestiga. Linnapea tunnustas kolme kooli töötajat, haridus ja teadusministri tänukirja said neli õpetajat.
Võim anti pidulikult 12. klassile üle ja õpetajad sõitsid ekskursioonile Kurgjale.
Kell üks olid õpilased nõus võimu tagasi andma.
 
(kliki piltidel, et näha suuremalt)
Tunnustused:
Nanni Kull – Pärnu maavalitsus tunnustab aasta õpetaja tiitliga;
Nanni Kull töötab Sindi Gümnaasiumis 1979. a augustist. Õpetaja Nanni Kull on end süstemaatiliselt täiendanud nii üldpedagoogilistel kui ka erialastel kursustel.  On osalenud Sindi Gümnaasiumi ainekavade koostamisel.
Viimased aastad on õpetaja N. Kull töötanud tulemuslikult vanempedagoogina, mida tõendavad tema õpilaste arvukad saavutused maakonnas. Mõningaid näiteid eelmisest õppeaastast: Eesti Koolispordi Liidu Dumle 4.-5. kl tüdrukute Viljandi piirkondlikus rahvastepall finaalis Viljandis III koht; Pärnu Maakoolide krossiteatejooksus 10.-12. kl tüdrukutele 3×500 m I koht;  4.-5. kl tüdrukutele 3×500 m II koht;  pendelteatejooksus 20×60 m I koht; Pärnu Maakoolide 10.-12. kl noormeeste võrkpallis III koht; Pärnu Maakoolide 6.-12. kl tüdrukutele korvpallis II koht; Pärnu Maakoolide lauatennise MV 4.-5. kl tüdrukutele I ja III koht, 8.-9. kl tüdrukutele III koht, 10.-12. kl tüdrukutele II ja III koht; Pärnu Maakoolide kevadkrossil 1.-3. kl tüdrukutele II koht, 10.-12. kl tüdrukutele I ja II koht; Pärnu Maakoolide kergejõustiku MV tüdrukute B-vanuseklassis I ja II koht, A-vanuseklassis I, II ja III koht ning J-vanuseklassis I, II ja III koht; Pärnu Maakoolide algklasside spordimängudel „Karu-Kati ja Karu-Mati“ tüdrukutele I, II ja III koht.
 
Raili Juss – Sindi Linnavalitsuse tänukiri;
Raili Jussi tunnid on alati põhjalikult ette valmistatud, ta kasutab oma tundides erinevaid metoodilisi võtteid, et tõsta õpilaste huvi lugemise ja vaimse maailma vastu. Peab oluliseks õpilase osalust ja vastutust oma õppetöö planeerimises ning õppeprotsessis. On järjekindel, ei taotle odavat populaarsust. Tundide õpetuslikke ja kasvatuslikke eesmärke suudab rakendada loomingulise õhkkonna ja nõudlikkuse kaudu. Peab oluliseks õpilaste individuaalsust ja koostööoskust. Pöörab tähelepanu õpilaste eneseväljendusoskusele.
Raili Juss võtab oma õpilastega aktiivselt osa olümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest. Eelmise õppeaasta kõrgeimateks tulemuseks oli Andra Šavtšuk (11.kl.) Eesti keele olümpiaad I koht ja Dajana Raab (11.kl.) Eesti keele olümpiaad II koht
Õpetaja Juss on väga suure töövõimega. Õpetaja Jussi õpilased on esinenud mitmetel üritustel, kus nende sõnavõtud on silma paistnud emotsionaalsusega ja sisukusega. Raili Juss paneb alati õla alla kooliürituste organiseerimisel. Juhendab õpilaste esinemisi ja koolitab deklameerijaid.
Raili Juss valdab mitmeid võõrkeeli (vene, soome, inglise).
 
Lembit Roosimäe – Sindi Linnavalitsuse tänukiri;
Lembit Roosimäe tunnid on ajaloohuvilisele õpilasele paljupakkuvad – õpetaja on erudeeritud, oma ainet väga hästi valdav. Tunnid on köitvad – õpetajal on alati pakkuda olulist lisamaterjali. Nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilased valivad nii ajalugu kui ka ühiskonnaõpetust lõpueksamiteks. Igal õppeaastal juhendab mitmete õpilaste uurimistöid: gümnaasiumi ajalooeksamiks, mõne klassi üleminekueksamiks, osalemaks maakonna kodu-uurimiskonverentsil.
Võimaluste piires suunab ta õpilasi osa võtma õpetatavate õppeainete olümpiaadidest, konkurssidest; samuti tegelema maakonna tasandil mälumängu ja väitlusega. Eelmise õppeaasta kõrgeimateks tulemuseks oli Dajana Raab’i (11.kl) ajaloo-olümpiaadi I koht. Dajana esindas Pärnumaad ka vabariiklikul olümpiaadil. Dajana on kutsutud esindama Eesti Vabariiki Kiievis toimuval rahvusvahelisel ajaloo-olümpiaadil. Lisaks Dajana Raabile said ajaloo-olümpiaadil I koha veel Kardo Kase (12.kl) ja Lisette Kandima (10.kl).
Õpetaja mitmekülgsus, musikaalsus, hea sõnakasutus on põhjused, miks teda kutsutakse igal aastal esinema Eesti riigi oluliste tähtpäevade aktustele maakonna teistesse asutustesse, rääkimata kõnedest Sindi Gümnaasiumi aktustel või harivatest mõtisklustest õpilastele ja  kolleegidele Sindi Gümnaasiumi kooliraadio kaudu.
Lembit Roosimäe on Pärnu maakonnas ühiskonnaõpetuse ainesektsiooni esimees, Sindi Gümnaasiumis juhatab sotsiaalainete komisjoni.
Järjepidevalt korraldab mälumänge Sindi Seltsimajas, igal veerandil ka koolis, ja valmistab ette Sindi Gümnaasiumi õpilasi  konkureerimaks maakonnas.
Aitab korraldada olulisi ajaloo, kodukoha uurimise, tähtpäevadega seotud üritusi Paikuse vallas.
Lembit Roosimäe on inimesena äärmiselt vastutulev, tagasihoidlik, erilise armastusega loomade vastu. Seetõttu on ta Sindi Gümnaasiumis tuntud, lugupeetud ja armastatud õpetaja.
 
Ljubov Arbuzova – Sindi Linnavalitsuse tänukiri;
Ljubov Arbuzova töötab koolis koristajana. Lisaks põhitööle osaleb õppelabori projektis „Seemnest tärkab elu“ ja on vanaema. Tööd teeb ta alati südamega. Töö on tehtud õigeaegselt ja korrektselt. Lahendab probleemid, täidab antud lisaülesandeid rahulikult ja ilma meeldetuletuseta.
2011/2012 õppeaastal käivitus projekt „Seemnest tärkab elu“, millest võtab osa üle 60 õpilase ja 5 kooli töötajat. Ljubov on üks projektis osalejatest. Ta suhtleb õpilastega väga sõbralikult ja jagab oma teadmisi väga asjalikult. Samas on ta ise väga õpihimuline ja erinevatel väljasõitudel kogub teadmisi, mida siis laboris lastele edasi annab või üle kordab. Koos kasvatati seemnetest tomatitaimi, erinevaid maitserohelisi ja istikutest toalilli.
Osaleb meelsasti meeskonnatöös. Kolleegidesse suhtub positiivselt. Kaastöötajad suhtuvad temasse sõbralikult ja hästi. Inimesena rahulik ja taktitundeline. Temale võib kindel olla.
 
Tatjana Grigorjeva-Keerup – haridus- ja teadusministri tänukiri;
Staaži 30 aastat alates 1982 aastast
Töötab Sindi Gümnaasiumis alates 01.09.1984
Vanemõpetaja Tatjana Grigorjeva-Keerup töötab Sindi Gümnaasiumis vene keele õpetaja ja klassijuhatajana.
Tatjana Grigorjeva-Keerup on töötanud tulemuslikult pedagoogina, mida tõendavad  maakondlikel vene keele olümpiaadidel ja viktoriinidel saavutatud kohad  nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas (alates 1987. aastast). 2000.a vabariiklikult vene keele olümpiaadilt tõi tema õpilane V koha. 2001.a saavutas tema õpilane rahvusvahelisel vene keele olümpiaadil Moskvas III koha. Sellest ajast alates pole ükski aasta jäänud ilma kõrge tulemuseta. Iga õppeaasta lõpul on Tatjana Grigorjeva-Keerupit tänatud maavanema tänukirjaga õpilaste eduka aineolümpiaadiks ettevalmistamise eest. 2006.a ja 2010.a on teda tunnustatud Sindi Linnavalitsuse poolt Sindi Gümnaasiumi aasta õpetajana. 2011.a nimetati Tatjana Grigorjeva-Keerup Pärnumaa aasta õpetajaks.
Aastatel 2003-2011 on Tatjana Grigorjeva-Keerup seitsmel korral korraldanud maakondlikke vene keele päevi.
Lisaks vene ja keelele valdab T. Grigorjeva-Keerup väga hästi ka eesti keelt.
Tema tunnid on kaasaegsed, õpilasi tööle rakendavad, kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid. Oluliseks peab õpetaja näitlikustamist – tema töökabinet on tõeline vene keele kabinet. Õpetaja Tatjana Grigorjeva-Keerupi tunnid on huvitavad, alati silmaringi avardavad, kõikidele õpilastele jõukohased. Õpetajal on tahe töötada erineva taseme ja vajadusega õpilastega.
Olles mitmekülgne inimene, on tal oskus leida õppeainete vahelisi seoseid, teha koostööd teiste ainete õpetajatega (eesti keel, informaatika, tööõpetus, kunstiõpetus).
On osalenud aine-, kutse- või pedagoogiliste töörühmade juhtimises – 2003. aasta  jaanuarist on Pärnu maakonna vene keele ainesektsiooni juhataja. Ta on aidanud läbi viia vene keele aineolümpiaade, viktoriine ja vene keele päevi.
Aastast 2001 on ta olnud Pärnumaa Õpilasmaleva Sindi rühma juht.
 
Eneli Arusaar – haridus- ja teadusministri tänukiri;
Staaži 25 aastat alates 1987 aastast.
Töötab Sindi Gümnaasiumis alates 01.08.1987
Eneli Arusaar on Sindi Gümnaasiumi vanemõpetajast klassiõpetaja. Lisaks õpetab eesti keelt vene osakonna õpilastele, seetõttu tegeleb integratsiooni ja keele-kümblusprobleemidega.
Ta on olnud MTÜ Kati ja Mati integratsioonilaagri peamine korraldaja ning ka üks mittetulundusühingu asutajatest. Nendes laagrites tutvutakse erinevate keeltega (vene, araabia, itaalia, soome, rootsi jm). Laagrite üheks eesmärgiks on äratada lastes huvi teiste rahvaste kultuuride ja keelte vastu. Veel tehakse heakorrastustöid Sindis, sporditakse, käiakse ekskursioonidel.
Õpetaja Arusaare õppetunnid on isikupärased, loomingulised. Tihti kasutab ta draamaõpetuse ja  näitekunstialaseid oskusi. Pöörab erilist tähelepanu suhtlemisprobleemidele ning lapse vaimse kasvu arendamisele.
Hämmastav on tema töövõime: tegelemine näitemängust huvitatud õpilastega, õpilaste suunamine projektitöödes, oma klassiga arvukate ettevõtmiste korraldamine. Õpetaja Arusaar õpetab noortele teatrihuvilistele ja pedagoogidele foorumteatri metoodikat.
Õpetaja Arusaarel on alati kandev osa Sindi Gümnaasiumi pidulikul kontsert-aktuste, samuti kõikide teiste oluliste ürituste korraldamise. On nii sõnalise osa kui ka kava looja.
Tema kooliväliste tegemiste märksõnaks on koostöö. Möödunud õppeaasta vältel tegi ta  koostööd Sindi Muuseumi, Sindi Linnaraamatukogu, Sindi Lasteaiaga.
 
Marje Tilk – haridus- ja teadusministri tänukiri;
Staaži 30 aastat alates 1982 aastast.
Töötab Sindi Gümnaasiumis alates 01.09.2008
Marje Tilk on Sindi Gümnaasiumi algklasside muusikaõpetaja.
Marje Tilga tunnid on metoodiliselt mitmekesised, alati on tunnis rütmi harjutavaid ülesandeid, kasutatakse töövihikut ja süvendatakse aasta-aastalt ja tund-tunnilt muusikalise kirjaoskuse aluseid. Tundides on meeldivaim laulmisega seonduv: enamus Sindi Gümnaasiumi õpilastest laulab tundides rõõmuga. Laulud on hästi valitud, eakohased. Vokaalsete võimete arendamisel pööratakse tähelepanu ilmekusele, õigele hingamise ja hääle tekitamise oskusele. Suur pluss on õpetaja enda ilus hääl ja väga meeldiv musitseerimine. Tundides toimub programmile vastavalt muusika kuulamine ja maailma muusikakultuuriga tutvumine. Tundides valitseb töine õhkkond Koolis on mõnus nautida tema õpilaste esinemist jõulukontsertidel, aastapäevade aktustel, muudel üritustel. Osaleb laulupidudel.
 
Kristi Suppi – haridus- ja teadusministri tänukiri.
Staaži 30 aastat alates 1982 aastast.
Töötab Sindi Gümnaasiumis alates 01.09.2008
Kristi Suppi töötab Sindi Gümnaasiumis majandusõpetajana.
Tema tunnid on kaasaegsed, õpilasi tööle rakendavad, kasutatakse erinevaid aktiivõppemeetodeid. Tavapärased on tema tunnis video- ja audiovahendid. Tunnis kasutatakse õpetaja koostatud didaktilist õppematerjali. Tunnid on huvitavad, silmaringi avardavad. Inspireerib ja julgustab õpilasi olema ettevõtlikud ning aktiivsed. Oskab oma tööd hästi planeerida. Tema koostatud individuaalsed õppeplaanid, aineõpetaja kokkuvõtted on head. Olles mitmekülgne inimene, on tal oskus leida õppeainetevahelisi seoseid. Paar korda õppeaastas kutsub ta oma tundidesse erinevaid külalisi (lektoreid Swedbangast, tööbüroost jt). Vastavalt võimalusele viib ta oma õpilasi erinevatesse ettevõtetesse. Koos õpilastega võtab osa erinevatest õpilasüritustest ja koolitustest Tallinnas ja Tartus. Tema õpilased võtavad alati osa töövarjupäevast. Kõik Kristi Suppi õpilased kirjutavad igal õppeaastal äriplaane, mida nad edukalt kaitsevad Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis sealsete spetsialistidest koosneva komisjoni ees.
Kristi Suppi on töötanud tulemuslikult pedagoogina, mida tõendavad  maakondlikel olümpiaadidel saavutatud kohad. Kõrgete tulemuste eest on Kristi Suppi koos õpilastega kutsutud maavanema vastuvõtule. 2011/12 õppeaastal jõudis tema poolt juhendatud õpilasfirma Õudukas õpilasfirmade konkursi finaali. 23. mail 2012 oli nimetatud õpilasfirma kutsutud peaministri vastuvõtule Stenbocki Majja.
Igal aastal on Kristi Suppi juhendanud õpilasfirmade tegevust. Koos teiste Sindi Gümnaasiumi majandusõpetajatega korraldab ta Sindi Gümnaasiumi Jõululaata. Aastaid on ta osa võtnud Õpilasfirmade laadast Pärnumaa Jõulud. Viimasel kolmel aastal on ta organiseerinud Pärnu Kaubamajakas toimuvat õpilasfirmade laata Jäärmark. Samuti võtab ta igal aastal oma õpilastega osa Tallinnas Kristiine Kaubanduskeskuses toimuvast õpilasfirmade ja minifirmade aastalaadast.
Kristi Suppi on koostanud uue majandusõpiku gümnaasiumile.

Kategooriad: Uudised