Õpilasesindus

Juhatus

 • President –Pillerin Pihelgas 11.a
 • Asepresident – Vanessa Viikoja 8.a
 • Protokollija – Marleene Ruul 8.a

Liikmed

 • Andre Aadamsoo 8.a
 • Kristiine Laaneväli 8.a
 • Nele Maripuu 8.a
 • Mihkel Mattiisen 8.a
 • John-Silver Mitt 8.a
 • Laura Liis Kleine 8.a
 • Ketrin Kärg 8. a
 • Hendrik Sauväli 8.a
 • Kertu Õunapuu 8.a
 • Milena Kostjukova 11.a

Valimised

 1. Õpilasesinduse valimised toimuvad üks kord aastas sügisel, I õppeveerandi jooksul;
 2. ÕE kandideerimiseks kuulutatakse välja periood, mil võetakse vastu kandideerimisavaldusi;
 3. Kandideerida võivad kõik Sindi Gümnaasiumi 5.-12.klassi õpilased;
 4. Kandideerijatel on lubatud teha valimiskampaaniat, milleks on plakatid valimislubadustega, videod, pildid;
 5. Valimised viivad läbi ÕE president ja asepresident;
 6. Valimisõigus on kõigil 5.-12.klassi õpilastel;
 7. Valimised toimuvad salajase hääletuse teel;
 8. Mitu õpilast ÕE-sse vastu võetakse, on presidendi ja üldkogu otsustada;
 9. Peale valimistulemusi toimuvad esimesel ÕE üldkoosolekul uue presidendi, asepresidendi ja protokollija valimised.