Õppetöö külma ilmaga

Avaldatud

Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele https://www.riigiteataja.ee/akt/12782669
Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei  ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:
1) miinus 20 ºC  ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse  Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel http://www.emhi.ee  avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni  veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Kuidas mõõta külmatunnet – EMHI
Tuule-külma indeks – Terviseameti lehekülg

Kategooriad: Uudised