Õppetöö Sindi Gümnaasiumis alates 16. märtsist

Avaldatud

Sindi Gümnaasiumis toimub õppetöö alates 16. märtsist distantsõppena. Kõik õpilased ja õpetajad jäävad koju ning suhtlemisvahendiks on eelkõige e-kool. Õppetööd korraldatakse tavatunniplaanist lähtuvalt, mistõttu palun õpilastele veelkord vanemate poolt selgitada, et õppetegevus algab kell 8.10 ja lõpeb tunniplaani kohaselt.

Ajutise kooli sulgemisega kaasneb ka kohustus püsida kodus ning mitte viibida rahvarohketes paikades. Võimalusel palun viia kontakt teiste inimestega miinimumini. Saan soovitada värskes õhus viibimist eelkõige vanemate valvsa silma all. Ikka selleks, et oleksime terved ja rõõmsad ka tulevikus.

Ka kooli kantselei jääb suletuks ning vajalikke toiminguid teostatakse kaugtööna. Koolimajja saabutakse vaid äärmisel vajadusel, ja selleks direktorilt eelnevat luba saades.

Majandusküsimustes saab informatsiooni meiliaadressil majandus@sindi.edu.ee.

Õppetööküsimustes saab informatsiooni meiliaadressil oppealajuhataja@sindi.edu.ee.

Üldküsimustes saab informatsiooni meiliaadressil sg@sindi.edu.ee.

Kriisiolukorraga seotud küsimustes saab informatsiooni meiliaadressil direktor@sindi.edu.ee.

 
Direktor

Kategooriad: Uudised