Pärnu jõgi ja Võrtsjärv

Jaanuar 2013 – detsember 2013

Projekti eesmärk on viia läbi uurimuslikku õpet Pärnu jõel ja Võrtsjärvel. Toetada põhikooli 3. astme ja gümnaasiumi astme loodushariduse uut riiklikku õppekava, kujundada loodushariduslikku kirjaoskust. Õppida tundma Eesti siseveekogude keskkonnatingimusi ja – elustikku sh võõrliike. Õppida spetsialistide abiga vee proovide võtmist, uurida ja määrata siseveekogude selgrootuid ja kalu, teostada laborianalüüse. Osaleda jõe ja järve reisidel uurimislaeval.

Projektitöö arvestab keskkonna ja säästva arengu põhimõtteid. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK).

Projektijuht: Maarja Tammai

KIK_logo_RGB