Raamatukogu eeskiri

Avatud

E – N 7.45 – 15.00
R 7.45 – 14.00

Sindi Gümnaasiumi raamatukogu kasutamise eeskiri

 1. Kooliraamatukogu lugejaks võivad olla kõik õppeasutuse õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad.
 2. Lugejaks registreeritakse õpilasi õpilaspileti või klassinimekirja alusel, õpetajaid, haldus- ja teenindavat personali ning lapsevanemaid isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Lugejad taasregistreeritakse iga õppeaasta alguses. Lugejate andmed kontrollitakse ja täpsustatakse. Võlglasi ei registreerita ümber enne teavikute tagastamist raamatukogule.
 4. Kooliraamatukogus laenutatakse õpikuid ja muid raamatuid isikut tõendava dokumendi (IDkaart, õpilaspilet) ettenäitamisel.
 5. Kooliraamatukogu teenused – kohalkasutus, kojulaenutus, teatmeteenindus, Interneti ja andmebaaside kasutamine – on tasuta.
 6. Kooliraamatukogu laenutab lugejatele raamatuid ja muid teavikuid nii raamatukogus kasutamiseks kui ka koju.
 7. Koju ei laenutata teavikuid, mis on mõeldud kohapeal lugemiseks (lugemissaali raamatud, teatmeraamatud, entsüklopeediad), uusi ajakirju ja ajalehti, eriti väärtuslikke ja haruldasi ainueksemplare. Erandjuhul (uurimistööde, ulatuslike referaatide ja koopiate tegemiseks) laenutatakse lugemissaali teavikuid koju 1 päevaks.
 8. Kojulaenutatavate raamatute tagastustähtaeg on kolm nädalat, ajakirjadel, ajalehtedel ja auvistel üks nädal.
 9. Lugeja võib tagastustähtaega pikendada ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad.
 10. Õppetsükli lõppedes või õppeaasta lõpul tagastab õpilane/õpetaja raamatukogule temale antud õpikud ja muud õppevahendid. Õpilased töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti ei tagasta.
 11. Tagastamata (kaotatud) või rikutud teavikud on raamatukogu kasutaja kohustatud asendama samade või raamatukogu poolt võrdväärseks tunnistatud teavikutega või tasuma nende turuväärtuse.
 12. Raamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud lugejalt võib raamatukogu kojulaenutamise õiguse ära võtta.

Alus: “Kooliraamatukogude töökorralduse alused” Haridus- ja teadusministri määrus nr. 7, 18.03.2011