Sindi Gümnaasiumi õpetajad kogemusi omandamas Napolis, Itaalias

Avaldatud

2. – 6. november osalesid 2 Sindi Gümnaasiumi õpetajat, Maia Agar ja Silva Sikk projektikohtumisel Napolis, Itaalias.

Kohtumine toimus projekti „MASTER: Multisystem Approach for Students to save The European Rights and fundamental values” raames, mis sisuliselt sai alguse juba peaaegu aasta tagasi.

Lisaks Sindi Gümnaasiumile osalesid partnerid Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia ja Portugali koolidest ning korraldajana Itaalia kool.

Kuna tegemist oli esimese silmast-silma kohtumisega, siis esimeseks eesmärgiks oli tutvustada oma kooli, kodukohta ja riiki ning oma haridussüsteemi. Õpetajad arutlesid koolikorralduse heade külgede ja ka valupunktide üle ning jagasid parimaid praktikaid.

Teiseks oluliseks punktiks oli tutvustada projekti eesmärkidega seonduvaid tegevusi. Kuna projekt käsitleb euroopalikke väärtusi, siis iga riik tegi ettekande oma teemast lähtuvalt. Sindi Gümnaasiumi teemaks on vabadused. Andsime ülevaate, millised vabadused on meie kooli õpilastel ja töötajatel ning kuidas on need õppekavaga seotud. Muidugi ei jätnud me märkimata seda, et igasuguse vabadusega kaasnevad siiski ka kohustused.

Lisaks aruteludele tegelesime ka praktilisete oskuste arendamisega. Toimus töötuba, kus õppisime valmistama videot – alustades stsenaariumi kirjutamisest, filmimisest kuni helindamiseni välja. Tulemusena valmis videoklipp projektist, kus kõik partnerid avaldasid oma arvamust selliste projektide olulisusest.

Kohtusime kohalike hariduselu edendajatega ning Rotary klubi juhtidega, kes kõik rõhutasid Euroopa koolidevahelise koostöö olulisust.

Õhtuti oli võimalus tutvuda Napoli vaatamisväärsustega ning nautida kohalikku söögikultuuri.

Töised päeva möödusid linnutiivul. Järgmine projektikohtumine toimub Rumeenias, seekord juba koos õpilastega.

Projekti rahastab Euroopa Liit

Kategooriad: Uudised