SINDI ÕPILASMALEV

Avaldatud

Registreerimine 2016. aasta Sindi maleva rühmadesse toimub 01-30.04.2016 a.
Toimumise aeg: suvi 2016.a.
Sindi 1: (06 juuni- 17 juuni 2016): Kauri Mitt
Sindi 2: (11-22 juuli 2016): Mart Nõmm
Sindi 3: (08-19 august 2016 ): Mart Nõmm ja Kauri Mitt
Töö: heakorratööd, haljastus
Rühma suurus: kuni 13 malevlast; Sindi õpilasmalevasse võetakse vastu lapsi, kes on rahvastikuregistri järgi Sindi linna kodanikud.
Vanus: 13-19 a.
Õpilaste töötasu: 2.54
Registreerimiseks vajaliku avalduse leiab siit!
Avaldus saata: elektrooniliselt e- postile opilasmalev@sindi.ee või paberkandjal Sindi Linnavalitsus, Pärnu mnt. 12 86705 Sindi.

Kategooriad: Uudised