10. klassi sisseastujale

Vastuvõtt 2024

Hea kandideerija!

Täiendav kandideerimine 10. klassi on lõppenud

Kandideerimise vormi leiad SIIT

kutse vestlusele saadetakse 17.05.2024
vestlused toimuvad 20.05 – 22.05.2024.

NB! Nõutud on Google konto, et üles laadida viimase kahe trimestri hinded.
Kelle Google konto puudub, ole hea, palun võta ühendust aadressil sg@sindi.edu.ee ja saame edasise kokku leppida.


Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eelduseks on:

  • põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;
  • positiivsete tulemustega läbitud sisseastumisvestlus;

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või tema seaduslik esindaja

  • vastuvõtu taotluse mis on kättesaadav Tori valla iseteeninduse keskkonnas (Avaldus Sindi Gümnaasiumi vastuvõtmiseks (gümnaasium);
  • oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte. Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti, digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral;
  • lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või vastava tõendi) koopia;
  • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendavad dokumendid (põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega).

Lisainfo saamiseks võta ühendust: sg@sindi.edu.ee