Sisseastujale

10. klassi sisseastumisvestlused

Vestlused Sindi Gümnaasiumi 10. klassi sisseastumiseks toimuvad teisipäeval, 24.04.2018 ning kolmapäeval, 25.04.2018.

Vastlusele palume registreeruda siin.

Vestlusele tulles palume kaasa võtta:
• klassitunnistuse koopia
• isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, õpilaspilet)
• positiivse ellusuhtumise

Küsimustele vastame kantselei telefonil 4452444 ja e-posti aadressil sg@sindi.edu.ee

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Sindi Gümnaasiumis

Taotluse leiate all järgnevalt lingilt.
https://drive.google.com/open?id=0B-0chNrM2Sw4VE1TcEMxZVZKeDA

Vastuvõtutingimused ja taotluse 10. klassi leiate SIIT

VALIKAINED
MAJANDUS

 • õpivad kõik Sindi Gümnaasiumi õpilased
 • õpilasfirmad
 • projektõpe (12. kl)

Lõputesti sooritanutele väljastatakse Junior Achievementi tunnistus
Võimalus jätkata TÜ Pärnu või Narva Kolledžis ärijuhtimise, ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal

RIIGIKAITSE koostöö Kaitseliidu Pärnumaa malevaga

 • läbivad kõik õpilased (11. kl)

Kodanikukohustusest ja -vastutusest teadlik isiksus
Kaitsevalmidus

PÄÄSTJA EELKUTSEÕPE koostöö Päästeameti Lääne päästekeskusega

 •  päästja elukutse
 • esmaabi, veeohutus, demineerimine, tuleohutus, tuleohutusjärelevalve, suurõnnetused ja käitumine nende korral, suitsusukeldumine

Lõpetamisel vabatahtliku päästja tunnistus

MEEDIA

 • laiem silmaring, kriitiline lugemis-, vaatamis-, kuulamisoskus
 • ettekujutus meediavaldkonna tööst: trükikirjandus (koolileht ,,Sindi Sahistaja” jt), raadio (kooliraadio, Pärnu Raadio), televisioon

TURISMI- JA HOTELLIMAJANDUS koostöös TÜ Pärnu Kolledži ja majutusettevõtetega

 • turismi- ja teenindusühiskonna olemus
 • majutusvaldkonna praktiline õpe
 • praktika majutusettevõtetes

Võimalus jätkata TÜ Pärnu Kolledžis jt turisminduse ja hotellindusega õppeasutustes

POLITSEI EELKUTSEÕPE

 • ülevaade politsei alaloost, struktuurist ja politsei tööst
 • võimalus peale 18. eluaasta täitumist saada abipolitseinikuks