Sisseastujale

Austatud tulevane SG 10. klassi õpilane!

Palun kinnita oma õppima asumine Sindi Gümnaasiumi 10. klassis täites Sulle meilile saadetud lingil avalduse.

Lisadokumendid, milleks on

– sünnitunnistuse või isikut tõendava dokumendi koopia (koopia võimalik teha kohapeal);

– tervisekaart;

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht,

palume tuua ajavahemikus 10.08.-28.08.2020 kell 9.30-12.30 Sindi Gümnaasiumi kantseleisse.

Täiendavate küsimuste tekkimisel võta ühendust meiliaadressil sg@sindi.edu.ee.

 

Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Sindi Gümnaasiumis

VALIKAINED
MAJANDUS

 • õpivad kõik Sindi Gümnaasiumi õpilased
 • õpilasfirmad
 • projektõpe (12. kl)

Lõputesti sooritanutele väljastatakse Junior Achievementi tunnistus
Võimalus jätkata TÜ Pärnu või Narva Kolledžis ärijuhtimise, ettevõtluse ja projektijuhtimise erialal

RIIGIKAITSE koostöö Kaitseliidu Pärnumaa malevaga

 • läbivad kõik õpilased (11. kl)

Kodanikukohustusest ja -vastutusest teadlik isiksus
Kaitsevalmidus

PÄÄSTJA EELKUTSEÕPE koostöö Päästeameti Lääne päästekeskusega

 •  päästja elukutse
 • esmaabi, veeohutus, demineerimine, tuleohutus, tuleohutusjärelevalve, suurõnnetused ja käitumine nende korral, suitsusukeldumine

Lõpetamisel vabatahtliku päästja tunnistus

MEEDIA

 • laiem silmaring, kriitiline lugemis-, vaatamis-, kuulamisoskus
 • ettekujutus meediavaldkonna tööst: trükikirjandus (koolileht ,,Sindi Sahistaja” jt), raadio (kooliraadio, Pärnu Raadio), televisioon

TURISMI- JA HOTELLIMAJANDUS koostöös TÜ Pärnu Kolledži ja majutusettevõtetega

 • turismi- ja teenindusühiskonna olemus
 • majutusvaldkonna praktiline õpe
 • praktika majutusettevõtetes

Võimalus jätkata TÜ Pärnu Kolledžis jt turisminduse ja hotellindusega õppeasutustes

POLITSEI EELKUTSEÕPE

 • ülevaade politsei alaloost, struktuurist ja politsei tööst
 • võimalus peale 18. eluaasta täitumist saada abipolitseinikuks