Spetsialistid

Katrin Kohjusdirektordirektor@sindi.edu.ee
5837 1243
Marika Merirandõppealajuhatajaoppealajuhataja@sindi.edu.ee
Heleri Hansumäekantselei juhataja5818 9744
sg@sindi.edu.ee
SG Majandusmajandusjuhataja5804 3165
majandus@sindi.edu.ee

Anne Sammelselgkooliõdekooliode@sindi.edu.ee
Anneli Uibuhariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatoranneli.uibu@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
5836 6021
Annelii Alamaaeripedagoogannelii.alamaa@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Asko AruStuudiumi administraator, haridustehnoloogasko.aru@sindi.edu.ee
Deivi Kõivlogopeeddeivi.koiv@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Erika Mittraamatukoguhoidja
8.a klassijuhataja
raamatukogu@sindi.edu.ee
Kerttu Laidveeeripedagoogkerttu.laidvee@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Raili Pärnojaeripedagoog
5.a klassijuhataja
raili.parnoja@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Sirly Pihlaksotsiaalpedagoog
3.d ja 9.a klassijuhataja
5836 6027
sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee