Spetsialistid

Karel Allikudirektordirektor@sindi.edu.ee
5837 1243
Marika Merirandoppealajuhatajaoppealajuhataja@admin
Merit Lobjakantselei juhataja5818 9744
sg@sindi.edu.ee

Anne Sammelselgkooliõdekooliode@sindi.edu.ee
Anneli Uibuhariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaatoranneli.uibu@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Annelii Alamaaeripedagoogannelii.alamaa@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Asko AruStuudiumi administraator, haridustehnoloogasko.aru@sindi.edu.ee
Erika Mittraamatukoguhoidjaraamatukogu@sindi.edu.ee
Evelyn Sillaotsettevõtliku õppe koordinaator ettevõtlikkool@sindi.edu.ee
Raili Pärnojaeripedagoograili.parnoja@sindi.edu.ee
eripedagoog@sindi.edu.ee
Sirly Pihlaksotsiaalpedagoog5836 6027
sotsiaalpedagoog@sindi.edu.ee