TANGRAM

Avaldatud

Tangram on Hiinast pärit loogikamäng/mõistatus, kus kasutades kindlat etteantud seitset kujundit tuleb luua etteantud pilt. Kasutada tuleb ära kõik tükid.

Loogikamäng tangram vallutas meie kooli koridorid ja klassiruumid eelmise perioodi lõpul. 1.-4. klasside klassiruumides olid magnettangramid tahvlil ja õpilased lõikasid ise välja oma tangramitükke laudadele, et vahetunnis ja mõnes tunniski lahendada loogikamõistatusi. Näituseseinal oli tutvustus ja näited tangrami kohta. Matemaatikaklasside juures koridoris oli magnettahvel tangrami tükkide ja ülesannetega ning matemaatikaklassi tahvlil ka tükid ja ülesanded – nii et 5.-12. klassi õpilased said ka nuputada ja lahendada.
Nädala mõte oli tutvustada õpilastele loogikamängu tangramit, kuna mäng arendab ruumilist mõtlemist, loovust ja püsivust. Tagasiside lastelt oli positiivne – neile meeldib mõelda ja ennast proovile panna 🙂

Matemaatikaõpetaja
Kerdi Mihhailova


Kategooriad: Uudised