Tori vallavalitsuse ennetavad meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks

Avaldatud

Tori vallas ei ole hetkel teadaolevalt mitte ühtegi koroonaviirusesse kinnitatud nakatumise juhtumit, kuid mõned elanikud on jäänud ennetavalt kodusele režiimile, seal hulgas grupp õpilasi ja õpetajaid, kes naasid Türgi projektivahetusest.

Tori vallavalitsus on saatnud kõikidele asutustele edasi Terviseameti juhtnöörid ning palunud kõikidelt hallatavatelt asutustelt ülevaadet, milliseid meetmeid on kasutusele võetud, et ennetada võimalikku viiruse ohtu. Kõik asutused järgivad Terviseameti juhiseid ja ruume desinfitseeritakse igapäevaselt, lisaks on loodud lisavõimalused käte puhastamiseks. Asutuste seintel ja osadel teadetetahvlitel on üle valla väljas ka teemakohased plakatid, et inimeste teadlikkust tõsta. Avahooldustöötajad, kes käivad eakamatele elanikele koduhooldusteenust pakkumas, viivad ka neile teavitusmaterjale.

Vallavalitsuses ja teenuskeskustes pööratakse samuti kõrgendatud tähelepanu ruumide koristusele ning desinfitseerimise võimalustele, nii töötajate kui klientide jaoks.

Neljapäeval 12. märtsil toimus kohtumine kõikide haridusasutuste juhtidega, kus lepiti kokku edasised tegevused.

Palume kõikidel valla elanikel järgida Terviseameti soovitusi ning riskide minimeerimiseks käituda järgmiselt:

  • Võimalusel lükata edasi kõik välisreisid. Vältimatu reisi korral palume lapsevanematel lastega välisreisile minnes teavitada haridusasutust.
  • Kui saabute lähiajal reisilt või olete seda juba teinud, siis palume jätta laps/lapsed kindlasti 7 päevaks koju, et jälgida tema/nende tervist.
  • Kui olete saabunud riskipiirkonnast või keskmise riskiga piirkonnast, siis palun kindlasti jääda koju 14 päevaks ning mitte kodust väljuda.
  • Kui teil on mistahes haigusnähud, püsige kodus!
  • Tori vallavalitsuse töötajaid ei lähetata välislähetusse ning õpilased ei osale rahvusvahelistes programmides.
  • Ülevallalised üritused on edasi lükatud. Samuti ei osaleta olümpiaadidel, spordivõistlustel, konkurssidel, ekskursioonidel ning suurematel koolitustel.

Juhiseid järgitakse 15. maini, vajadusel muudame ja uuendame infot operatiivselt.

Hea vallakodanik! Ole heaks koostööpartneriks ja käitu vastutustundlikult. Küsimuste või murede korral võta ühendust otse kooli- või lasteaiaga, vajadusel vallavalitsusega. Ära satu paanikasse kui kuuled tuttavalt või tuttava tuttavalt kinnitamata infot viiruse või viirusesse nakatumise kohta. Palun ära levita seda ka ise!

Need, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112. COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine.

Kategooriad: Uudised