Varia viktoriin

Avaldatud

14.11.2019 toimus Varbla koolis Pärnumaa koolide Varia viktoriin. Mälumäng VARIA eesmärk on tõsta õpilaste huvi meid ümbritseva vastu ja süvendada nende teadmisi ning laiendada silmaringi.

Mälumäng toimus kahes vanuseastmes: 5.-9. klass ja 10.-12. klass. Põhikooli võistkonda kuulus 5 õpilast ja gümnaasiumiastme võistkonda 3 õpilast.

Sindi Gümnaasiumit käisid esindamas 5.-9. klassist: Mia Mirell Klaanberg, Merilin Haasma, Joosep Ailiste, Hendrik Sauväli, Leana Kask ning gümnaasiumist: Randel Mattiisen, Siim-Kaspar Kollamaa, Märt Jaanus Tammann.

Merlin Raid
huvijuht

Kategooriad: Uudised