Vene keele päev Sindi Gümnaasiumis

Avaldatud


Teisipäeval tähistati Sindi Gümnaasiumis maakondlikku vene keele päeva. Osalejatele oli kooli aulas korraldatud praktiline koolitus teemal, kuidas õpilasi vene keele tunnis aktiviseerida ja motiveerida. Tutvustati vene tarbekunsti liike, teejoomise traditsioone, mängiti ringmänge ning kinnistati teadmisi viktoriiniga Kahootis. Sel aastal osales 15 Pärnumaa kooli. Lihula kool osales esimest korda, kuid mõnele jäi sel üritusel osalemine tänavu ka viimaseks. Nimelt ei kuulu Paikuse, Audru ja Jõõpre koolid enam uuest aastast mitte Pärnu maakonna, vaid Pärnu linna koolide koosseisu. Nimetatud koolide õpetajad tänasid pärast koolitust meie vene keele õpetajat Tatjana Grigorjeva-Keerupit tehtud töö eest vene keele päevade korraldamisel ning avaldasid lootust koostööle ka tulevikus.
Lisette Kandima
Sindi Gümnaasiumi huvijuht

Kategooriad: Uudised